Arbetsmarknadens EU-råd

Hösten 2018 bildade PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO och Arbetsmarknadens EU-råd. Syftet är att de tre organisationerna ska göra gemensamma ställningstaganden om lagstiftning på EU-nivå och genomförande i svensk lagstiftning.

Här hittar du mer information om Arbetsmarknadens EU-råd tillsammans med tidigare artiklar och ställningstaganden.