Arbetsmiljö

Ett av PTK:s uppdrag är att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.