Arbetsmiljö

Ett av PTK:s uppdrag är att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.

Arbetsmiljö och hälsotjänster

8 av 10 företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Positiva effekter är bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa samt lägre sjukfrånvaro. Däremot behövs mer samråd innan avtal om företagshälsovård tecknas.

Läs mer om rapporten från PTK, LO och Svenskt näringsliv

arbetsmiljö

Företagens arbetsmiljö och hälsotjänster