Afa Försäkring

PTK arbetar för en bra arbetsmiljö. Det gör vi bland annat genom Afa Försäkring som vi samäger med LO och Svenskt Näringsliv.

Genom kollektivavtalen försäkrar Afa Försäkring anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. De försäkrar mer än fyra miljoner anställda på svensk arbetsmarknad. För tjänstemän inom den privata sektorn administrerar Afa Försäkring den kollektivavtalade Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Från försäkringsfallen tar de också fram statistik som de analyserar. Inom de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador kan de utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom olika förebyggande arbetsmiljösatsningar.