Arbetsmiljö – så jobbar vi

PTK:s rekommendationer om distansarbete

Ladda ner som PDF

Vi arbetar för en bra arbetsmiljö. Det gör vi genom Afa Försäkring och Prevent, som vi samäger med LO och Svenskt Näringsliv. Varje år satsar parterna tillsammans 350 miljoner kronor på förebyggande verksamhet genom arbetsmiljöforskning och på att föra ut arbetsmiljökunskap.

Arbetsmiljö är en fråga som alltid hamnar högt när tjänstemännen ska ranka vilka frågor som är viktigast i arbetslivet. Genom det förebyggande arbetsmiljöarbete som bedrivs inom Afa Försäkring och Prevent bidrar PTK till att skapa en bra arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.

Så här jobbar PTK

Prevents verksamhet är omfattande. Därför arbetar PTK och PTK:s medlemsförbund gemensamt med arbetsmiljöfrågor. PTK medverkar alltid i de projekt och satsningar inom Prevent och Afa Försäkring som vänder sig till privatanställda tjänstemän.

Arbetet stäms av i PTK:s arbetsmiljögrupp som består av representanter från medlemsförbunden. Direktiven för arbetsmiljögruppen beslutas av PTK:s styrelse. Gruppen hjälper gemensamt åt att bemanna alla de projekt som Prevent bedriver och att få med ett tjänstemannaperspektiv. Arbetsmiljögruppen fungerar också som en expertresurs för medlemsförbunden och för förhandlingschefsgruppen.

För att medlemsförbunden ska få ut mesta möjliga nytta av arbetsmiljöprojekten sitter arbetsmiljögruppens ledamöter med i Prevents partsgrupper som är styrande i Prevents olika arbetsmiljöprojekt.

PTK bedriver också ett arbete tillsammans med Arbetsmiljöverket som möjliggör för förbunden att samordna sig kring arbetsmiljöfrågor. Vi ger också rekommendationer till medlemsförbunden i arbetsmiljöfrågor. Det sker bland annat genom frukostmöten för förbundsanställda om aktuella arbetsmiljöfrågor.

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är en unik satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Bakom Gilla Jobbet står Afa Försäkring, Prevent och Sunt arbetsliv tillsammans med PTK, andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn samt kommun- och regionsektorn.