Arbetsmiljö - så jobbar vi

Arbetsmiljöansvaret

Ladda ner en PDF
Vi arbetar för en bra arbetsmiljö. Det gör vi genom AFA Försäkring och Prevent, som vi samäger med LO och Svenskt Näringsliv. Varje år satsar vi tillsammans 200 miljoner kronor på arbetsmiljöforskning och på att föra ut arbetsmiljökunskap.

Arbetsmiljö är en fråga som alltid hamnar högt när tjänstemännen ska ranka vilka frågor som är viktigast i arbetslivet. Genom det förebyggande arbetsmiljöarbete som bedrivs inom AFA Försäkring och Prevent bidrar PTK till att skapa en bra arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.

Så här jobbar PTK

Vi arbetar även med arbetsmiljö tillsammans med medlemsförbunden genom PTK:s arbetsmiljögrupp. Den utses av PTK:s styrelse och består av representanter från förbunden. I gruppen ingår även medarbetare från PTK, som samordnar arbetet.

PTK medverkar alltid i de projekt och event inom Prevent och AFA Försäkring som vänder sig till privatanställda tjänstemän. För att medlemsförbunden ska få ut mesta möjliga nytta av arbetsmiljöprojekten sitter arbetsmiljögruppens ledamöter med i Prevents partsgrupper som är styrande i Prevents olika arbetsmiljöprojekt.

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är en unik satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Bakom Gilla Jobbet står AFA Försäkring, Prevent och Sunt arbetsliv tillsammans med PTK, andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom privata sektorn samt kommun- och landstingssektorn.

Årets upplaga av Gilla Jobbet äger rum i Stockholm den 24 oktober. Läs mer och anmäl dig.

Håll dig uppdaterad på arbetsmiljöområdet och få senaste nytt från PTK. Prenumerera på vårt nyhetsbrev om:

Arbetsmiljöfrågor

Namn


E-post

Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Daniel Gullstrand

Arbetsmiljöexpert

08-440 85 16

070-390 85 16