Prevent

PTK arbetar för en bra arbetsmiljö. Det gör vi bland annat genom Prevent som vi samäger med LO och Svenskt Näringsliv.

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. De underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Prevent erbjuder flera kostnadsfria webbutbildningar som du kan genomföra på egen hand. Utbildningarna riktar sig till anställda inom olika branscher och har tagits fram tillsammans med parterna inom respektive bransch. Prevent erbjuder även kostnadsfria webbplatser.

Prevent erbjuder kunskaper för en bättre arbetsdag genom:

  • Utbildningar och seminarier runt om i landet.
  • Böcker om ämnen inom arbetsmiljö.
  • Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön.
  • Verktyg och metoder som är enkla och användbara.
  • Arbetsliv, en kostnadsfri pappers- och webbtidning.
  • Arbetsmiljöupplysningen om arbetsmiljö i enkel form