Prevent

PTK arbetar för en bra arbetsmiljö. Det gör vi bland annat genom Prevent som vi samäger med LO och Svenskt Näringsliv.

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. De underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till praktisk hjälp i arbetsmiljöarbetet.

Prevent erbjuder flera kostnadsfria webbutbildningar som du kan genomföra på egen hand. Utbildningarna riktar sig till anställda inom olika branscher och har tagits fram tillsammans med parterna inom respektive bransch. Prevent erbjuder även kostnadsfria webbplatser. Prevent äger och utvecklar också BAM-konceptet – bättre arbetsmiljö, som är standard för grundutbildningar i arbetsmiljökunskap.

Prevent utbildar nästan 9 000 chefer och skyddsombud per år, men då många utbildare använder sig av Prevents material är antalet personer som har nytta av Prevent betydligt fler än så.

Prevent erbjuder kunskaper för en bättre arbetsdag genom:

  • Utbildningar och seminarier runt om i landet.
  • Böcker om ämnen inom arbetsmiljö.
  • Checklistor och enkäter för att bedöma risker och undersöka arbetsmiljön.
  • Verktyg och metoder som är enkla och användbara.
  • Arbetsliv, en kostnadsfri pappers- och webbtidning.
  • Arbetsmiljöupplysningen om arbetsmiljö i enkel form.
  • Kränkande särbehandling och mobbning.
  • Arbetsplatsdialogen