Exempel på kurser

Följande ämnesfördjupningar är exempel på kurser som PTK anser att alla skydds-/arbetsmiljöombud och chefer har rätt att gå på bekostnad av företaget:

 • Att hantera konflikter, kriser
 • Arbetsskador
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Rehabilitering
 • Riskbedömning med konsekvensanalys
 • Skadligt bruk
 • SAM i praktiken
 • Skyddsombudsrätt (gäller endast skydds-/arbetsmiljöombud)
 • Ventilation

Många skydds-/arbetsmiljöombud och chefer kan också ha särskilda utbildningsbehov, antingen baserat på den riskbedömning som gjorts i företaget/ verksamheten, eller på grund av personens uppdrag.

Sådana ämnesfördjupningar är:

 • Att förebygga bullerskador
 • Att vara huvudskyddsombud (gäller endast HSO)
 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • Kemiska hälsorisker
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Personalekonomi ur arbetsmiljöperspektiv
 • Skiftarbete och hälsa
 • Säkerhetskultur
 • Öppet kontor