Bolagsstyrelser

Vi arbetar för att förbättra arbetstagares inflytande. En viktig form är bolagsstyrelserepresentation. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamot i bolagets styrelse.