Du behövs i bolagsstyrelsen

Med arbetstagarledamöter i styrelsen blir besluten bättre förankrade och lättare att genomföra, och samarbetsklimatet på företaget blir bättre. Tillsammans bygger vi långsiktigt lönsamma företag – det tjänar vi alla på.

Du behövs!

Tusentals lediga styrelseplatser i svenska företag väntar på att tillsättas av en arbetstagarledamot. Uppdrag är viktigt och påverkar företaget positivt!

Varför ska man ha uppdraget?

Personalen på alla aktiebolag med 25 eller fler anställda – om de har lokalt kollektivavtal – har lagstadgad rätt att utse representanter till bolagsstyrelsen, arbetstagarrepresentanter.

Passar du i bolagsstyrelsen?

Du ska ha civilkurage och öppet våga säga din mening i styrelsen. Du har goda kunskaper om företaget, kan uttrycka dig väl är intresserad av ekonomi. Har du erfarenhet av fackligt arbete är det ytterligare en merit.

Vad ger det mig?

Du har ett stort ansvar men också en oerhörd stor chans att vara med och påverka. För att inte tala om vilken nytta det gör för dina personliga erfarenheter och ditt cv.

Hur blir du vald?

Det sker på olika sätt. Du kan bli tilfrågad av den lokala valberedningen eller klubbordförande. Om det finns flera klubbar på arbetsplatsen bestämmer och utser dessa en person gemensamt. Eller så kan du själv anmäla att du är intresserad av uppdraget till det lokala facket.

Vad gör PTK för dig?

PTK utbildar hundratals bolagsstyrelseledamöter varje år på uppdrag av våra 26 medlemsförbund. Du kan även beställa eller ladda ner våra handböcker eller annat material, och vi stöttar dig i din roll.