Hur utses representanten?

Representanterna utses av de lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal. Rollen som ledamot är dock inte facklig.

När platserna fördelats mellan arbetare och tjänstemän kan arbetet med att utse kandidater till styrelsen börja. PTK- och LO-klubbarna väljer var för sig sina representanter om man inte kommit överens om annat.

Inom PTK bör de lokala klubbarna arbeta gemensamt med nomineringen. Syftet är att enas om en representant som kan företräda dem alla. I stora företag kan det finnas flera lokala tjänstemannaorganisationer med kollektivavtal som kan samarbeta i ett PTK lokalt (PTK-L). I mindre företag sköter ofta de lokala fackliga organisationerna detta gemensamt.

I de flesta företag har man hittat former för hur styrelserepresentanterna ska utses. Så länge klubbarna är överens har man frihet att utforma reglerna på det sätt som passar dem bäst. Reglerna enligt lag ska endast tillämpas i de fall där man inte kan enas och gäller enbart mellan PTK-LO.

Vad gör man om man inte kan enas?

Om man inte är eniga så kan PTKs samordnare för bolagsstyrelsefrågor kontaktas för hjälp med medling. Om medlingen inte lyckas, har de lokala fackliga klubbarna fortfarande kvar ansvaret för att utse styrelsens ledamöter. Beslutet fattas då i PTK-L med enkel majoritet. Enkel majoritet betyder att den kandidat som får flest röster utses.

Skriften PTK-L uppdateras just nu och kommer inom kort finnas att ladda i PTK:s webbshop.