Lagen om styrelserepresentation

Lagen syftar till att genom styrelserepresentation ge anställda insyn och inflytande i företagets verksamhet för ett stabilt och långsiktigt lönsamt företag.

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda, LSA gäller för alla aktiebolag, banker, hypoteksinstitut, försäkringsbolag och ekonomiska föreningar med minst 25 anställda.

I dessa bolag har de anställda rätt att utse två ordinarie representanter och två suppleanter i företagets bolagsstyrelse (tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter i företag med fler än 1 000 anställda och verksamhet i olika branscher).

Det har ett egenvärde att sprida bolagsstyrelserepresentationen så mycket som möjligt, både geografiskt och mellan olika fackliga organisationer.

Det är vanligt att PTK- och LO-grupperna på företaget utser var sin ordinarie ledamot och var sin suppleant. Om det är väldig ojämn fördelning kan ni välja annan representation. Men tänk på att det är bra att få så bred spridning i representationen som möjligt.

Att vara arbetstagaledamot i styrelsen är ett "PTK-uppdrag", oavsett vilket förbund du tillhör. I din roll i bolagsstyrelsen ska du tillvarata alla anställdas intressen.