Nyvald bolagsstyrelseledamot?

Har du blivit vald till arbetstagarledamot i bolagsstyrelsen? Grattis, då har du ett spännande uppdrag framför dig. PTK erbjuder utbildning, material och stöd i din nya roll. Du får även en underrättelse från Bolagsverket hem till dig när du har blivit inregistrerad.

Som arbetstagarledamot är du lika viktiga som de stämmovalda ledamöterna. Ditt uppdrag regleras i lagen om styrelserepresentation för privatanställda och 8 kapitlet Aktiebolagslagen. Lagarna syftar till att ge anställda insyn och inflytande i företagens verksamhet för stabila och långsiktigt lönsamma företag. I praktiken handlar det mest om aktiebolag och ekonomiska föreningar som når upp till en viss storlek.

PTK erbjuder utbildning och stöd

För att du ska kunna göra ett ännu bättre jobb i bolagsstyrelsen anordnar PTK utbildning. Det gör vi på uppdrag av våra medlemsförbund. Vi erbjuder allt från frukostseminarier till Diplomutbildning som totalt är nio dagar lång. För att du ska kunna göra ett bra jobb i bolagsstyrelsen är ditt första steg att gå vår endagskurs Rollen som bolagsstyrelseledamot. All vår utbildning är kostnadsfri.

Vi har samlat vanliga frågor och svar om uppdraget som du hittar här.

Registrering av styrelsens ledamöter 

Rapportera till företaget

De lokala facken ska lämna en rapport till företaget när arbetstagarnas ledamöter utses. I rapporten ska namnen på samtliga ledamöter och suppleanter finnas med, och protokoll från mötet där valet gjordes ska bifogas. Sedan är det företaget som ska registrera de nya ledamöterna till Bolagsverket.

Både vid inregistrering och avregistrering betalar den som gör registeringen en avgift. När registreringen har gjorts får du en underrättelse hem till den adress där du är folkbokförd. Om du flyttar och ändrar adress ska det också anmälas till Bolagsverket, vilket är gratis att göra.

Rapportera till berörda fackförbund

De lokala facken ska även rapportera namnen på ledamöter och suppleanter till respektive förbund där ledamöterna är medlemmar. 

När du avgår

Oavsett om du själv väljer att avgå, om du inte blir omvald eller blir avsatt ska du se till att så snabbt som möjligt bli avregistrerad hos Bolagsverket. Du är nämligen ansvarig för bolagets verksamhet ända tills att du är avregistrerad även om det finns protokoll där det står att du har lämnat ditt uppdrag.

Om du själv avgår ska du börja med att informera den lokala fackliga organisation som har utsett dig. Om du själv gör anmälan om avregistrering ska det i denna framgå att du har gjort det. Hör även av dig till ditt förbund och till PTK att du inte har kvar uppdraget.

En ändring gäller från och med att anmälan kommit in till Bolagsverket. Men det är också viktigt att du följer upp att även registrering och avregistrering sker. 

Bolagsverkets uppdrag

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. I deras uppdrag ingår bland annat att registrera styrelseledamöter i aktiebolag. Du kan även läsa mer om uppdraget som arbetstagarrepresentant hos Bolagsverket.