Nyvald styrelseledamot?

Har du blivit vald till arbetstagarledamot i bolagsstyrelsen? Grattis, då har du ett spännande uppdrag framför dig.

Som arbetstagarledamot har du ett ansvar att se till bolagets bästa och verksamheten som helhet, med ett särskilt intresse för de anställda.

Registrering av styrelsens ledamöter

När arbetstagarnas ledamöter utses ska de lokala facken lämna en rapport till företaget. Rapporten ska innehålla namn på samtliga ledamöter och suppleanter, och protokollet från mötet när representanterna utsågs. Därefter ska företaget registrera de nya ledamöterna till Bolagsverket.

Både vid inregistrering och avregistrering betalar den som gör registreringen en avgift. När registreringen har godkänts får du en underrättelse hem till dig. Ska du flytta? Kom ihåg att anmäla din nya adress till Bolagsverket.

De lokala facken ska även rapportera namnen på ledamöter och suppleanter till respektive förbund där ledamöterna är medlemmar.

När du blivit vald till ledamot bör du även registrera dig hos PTK. Det ger dig tillgång till våra nyhetsbrev och andra utskick. Genom att du registrerar dig får vi också viktig statistik på hur många ledamöter som finns från tjänstemannasidan.

Ditt uppdraget regleras i lagen

Ditt uppdrag regleras i lagen om styrelserepresentation för privatanställda och 8 kapitlet aktiebolagslagen. Lagarna syftar till att ge anställda insyn och inflytande i företagens verksamhet för stabila och långsiktigt lönsamma företag.

PTK stöttar dig i din roll

Vi vill att du ska kunna göra ett riktigt bra jobb i bolagsstyrelsen. Därför erbjuder PTK olika typer av stöd och utbildningar för dig som är arbetstagarledamot. Det gör vi på uppdrag av våra medlemsförbund. Läs mer om vilket stöd PTK erbjuder dig som ledamot.