Representation i bolagsstyrelser

Bättre förankrade beslut, lättare att skapa förändring och ett gott samarbetsklimat. Både företag och anställda tjänar på att ha arbetstagarledamöter i styrelsen.

Bolagsstyrelserepresentation är en viktig form av arbetstagarinflytande, som kan skapa stabila och långsiktigt lönsamma bolag. Arbetstagarledamöter är en stor tillgång för bolagen. De har värdefull kunskap om bolaget och bidrar med nya infallsvinklar. För arbetstagaren är det dessutom en gyllene chans för nya erfarenheter och personlig utveckling!

Genom att ha arbetstagarledamöter i styrelsen får de anställda insyn och inflytande i företaget, samtidigt som de övriga i styrelsen får ta del av arbetstagarnas kunskap om företaget.

Ylva Peterson

Ansvarig bolagsstyrelsefrågor

Det är de lokala fackliga organisationerna som måste ta initiativ till att inrätta en plats i styrelsen för arbetstagarens representant. Alla företag som har kollektivavtal och minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter i bolagets styrelse.

Du behövs i bolagsstyrelsen!

Arbetstagarledamöter är en viktig tillgång för bolagen, trots detta gapar tyvärr många stolar tomma i bolagsstyrelser runt om i landet.

År 2018 fanns 15 500 aktiebolag som hade rätten att utse arbetstagarledamöter. Av dessa var det bara cirka 1 800 bolag som hade arbetstagarledamöter registrerade. PTK och våra medlemsförbund vill vända den utvecklingen.

Har du goda kunskaper om företaget, ett visst intresse för ekonomi och vågar stå upp för din sak? Då är uppdraget något för dig! Rollen som ledamot är inte facklig. Som ledamot representerar du samtliga anställda oavsett vilket förbund de tillhör.

Läs mer om vad uppdraget som arbetstagarledamot innebär.

Vad gör PTK?

PTK utbildar hundratals arbetstagarledamöter varje år på uppdrag av våra medlemsförbund. Vi erbjuder utbildningar, information och nätverk – både fysiskt och digitalt. Vårt mål är att stötta dig så att du kan axla rollen på bästa sätt!

Vad säger lagen?

  • Lagen om styrelserepresentation för privatanställda (1987:1245) ger arbetstagare i företag med minst 25 anställda rätt att ha två ledamöter och två suppleanter i styrelsen.
  • Syftet med lagen är att ge anställda insyn och inflytande i företagets verksamhet.
  • Om företaget bedriver verksamhet inom skilda branscher och har i genomsnitt minst 1 000 arbetstagare, har de anställda rätt till tre ledamöter och tre suppleanter.
  • Med företag menas i lagen alla aktiebolag, banker, hypoteksinstitut, försäkringsbolag och ekonomiska föreningar.