Ta plats som arbetstagarledamot

En arbetstagarledamot driver förändring på styrelsenivå och kan bidra till långsiktigt lönsamma bolag. Lär dig mer om uppdraget i vår webbutbildning Ta plats!
Foto: PTK

Arbetstagarledamöter är en viktig tillgång för bolagen. De besitter värdefull kunskap om bolaget och bidrar med nya infallsvinklar. Det är också en gyllene chans för nya erfarenheter och personlig utveckling.

Trots detta gapar många stolar tomma i bolagsstyrelser runt om i landet. År 2018 fanns 15 500 aktiebolag som hade rätten att utse arbetstagarledamöter. Av dessa var det bara cirka 1 800 bolag som hade arbetstagarledamöter registrerade på Bolagsverket.

Utbildningens innehåll

PTK har tagit fram en webbutbildning för dig som vill lära dig mer om rollen som arbetstagarledamot. I utbildningen går vi igenom vad uppdraget innebär, vad som styr uppdraget och vilka förväntningar som finns på dig som arbetstagarledamot. Vi förklarar också varför det är viktigt att fylla stolarna, från både företagets och de anställdas perspektiv.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till alla som är nyfikna på rollen. Du kanske är ombudsman, klubbordförande eller sitter i valberedning och vill inspirera andra att ta på sig uppdraget. Eller så är du själv privatanställd tjänstemän och vill bli arbetstagarledamot. Du som redan är arbetstagarledamot kan gå utbildningen för att bättra på dina kunskaper.

Ta chansen att påverka – fyll de tomma stolarna!