Vad innebär uppdraget som arbetstagarledamot?

En arbetstagarledamot har ett ansvar att se till bolagets bästa och verksamheten som helhet, med ett särskilt intresse för de anställda. Det är ett viktigt uppdrag som kräver att du är kunnig, påläst och aktiv!

Vad krävs av en bra ledamot?

Förutom att representera de anställda har arbetstagarledamöter samma uppdrag som övriga ledamöter – att bidra till företagets långsiktiga stabilitet och lönsamhet.

För att uppfylla de förväntningar som uppdraget innebär bör du:

  • ha god kunskap om företaget och verksamheten
  • ha förmåga att kritiskt granska verksamheten
  • ha viss kunskap i företagsekonomi, juridik och strategi
  • kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Stöd från dina arbetskamrater, en vilja att påverka och en rejäl dos civilkurage är också viktigt. Rollen som ledamot är inte facklig, men det är ett plus om du har erfarenhet av fackligt arbete.

Delta i PTK:s utbildningar

För att stötta dig i din roll erbjuder PTK utbildningar, information och annat stöd. När du blivit utsedd till ledamot bör du så snart som möjligt gå PTK:s utbildningar för arbetstagarledamöter.

Mandatperioden bör vara minst två år

De som utser arbetstagarledamoten bestämmer också hur lång mandatperioden ska vara. En tumregel är att ledamoten bör väljas på minst två år för att få en bra kontinuitet.

Mandatperioden får enligt aktiebolagslagen inte vara längre än fyra räkenskapsår åt gången. Det finns ingenting som hindrar att en person väljs om för en ny mandatperiod. Efter en längre tid kan det dock vara bra att välja ny ledamot.

Arvode

Styrelseledamöter som är anställda i företaget omfattas av förtroendemannalagen och har därför rätt till lön. Det innebär att tid för styrelsearbete (förberedelsetid, resetid, sammanträdestid, förankring samt erforderlig utbildning) ska kunna rymmas inom ramen för betald arbetstid.