Inflytande

Vi arbetar för att förbättra arbetstagarnas inflytande. De anställdas insyn bidrar till stabila och långsiktigt lönsamma företag och därmed ökad anställningstrygghet.