Arbetstagarinflytande i EU

Synen på arbetstagarinflytande skiljer sig från land till land. Det innebär att arbetstagare, inom ett och samma företag, kan behandlas olika beroende på vilket land de arbetar i. Det kan bli problematiskt i en värld med ökande internationalisering och globalisering.

Inom EU-rätten finns flera bestämmelser som stärker arbetstagarnas möjligheter till inflytande genom information och samråd över gränserna. Syftet är att harmonisera reglerna mellan medlemsländerna. Det finns även möjlighet till samverkan genom europeiska företagsråd, europabolag, gränsöverskridande fusioner samt europakooperativ.

Läs mer om Arbetsmarknadens EU-råd, Europeiska företagsråd och Europabolag.