Arbetstagarinflytande i EU

Synen på arbetstagarinflytande skiljer sig från land till land. Det innebär att arbetstagare, inom ett och samma företag, kan behandlas olika beroende på vilket land de arbetar i. Det kan bli problematiskt i en värld med ökande internationalisering och globalisering.

Inom EU-rätten finns flera bestämmelser som stärker arbetstagarnas möjligheter till inflytande genom information och samråd över gränserna. Syftet är att harmonisera reglerna mellan medlemsländerna. Det finns även möjlighet till samverkan genom europeiska företagsråd, europabolag, gränsöverskridande fusioner samt europakooperativ.

Läs mer om Europeiska företagsråd och Europabolag.

Tomas Bern

Ombudsman /jurist

08-440 85 38

070-786 02 39