Startsida

Bestämmelserna om arbetstagarinflytande i europabolag finns intagna i ett särskilt direktiv för att säkerställa att information och samråd med arbetstagarna sker på ett effektivt sätt över gränserna.

I korthet skapar direktivet möjligheter att inrätta ett arbetstagarråd eller annat förfarande för information och samråd.

Utöver det har arbetstagarna också rätt till medverkan, vilket innebär möjlighet att utse ledamöter i europabolagets ledningsorgan.

Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå

Behöver du komma i kontakt med eller söker du information om de organisationer som representerar arbetsgivarna eller arbetstagarna på europeisk nivå, kan du använda följande webbadresser:

Dublinistitutet

Vill du följa utvecklingen inom arbetsrätten på EU-nivå eller i olika länder, eller om du önskar att få en förklaring till olika begrepp och termer som används inom arbetsrätten i EU kan du använda Dublininstitutets webbplats. Dublininstitutet är ett europeiskt institut för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. www.eurofound.europa.eu

EU-domstolen

Om du söker rättsfall från EU-domstolen kan du använda domstolens webbplats där alla avgöranden och yttranden från generaladvokaterna publiceras. www.curia.europa.eu

Eurlex

Behöver du hitta EU-rättsakter; förordningar, direktiv eller bestämmelser i de grundläggande fördragen kan du använda EUR-Lex, som är en gratis webbplats med all EU-rätt.

European trade union institute (Etui)

Etui tillhandahåller en mängd information om europeiska företagsråd och europabolag. Från deras webbplats kan du nå flera databaser och bland annat hitta avtal, statistik och rättsfall från både EU-domstolen och nationella domstolar. www.etui.org

Databas om europeisk företagsråd

Vill du veta mer om europeiska företagsråd kan du besöka den särskilda databas som innehåller statistik, avtal och webbadresser till redan etablerade företagsråd. Här finns också rättsfall från EU-domstolen och nationella domstolar som berör europeiska företagsråd. Databasen har etablerats genom the European Trade Union Institute. www.ewcdb.eu