Bestämmelserna om arbetstagarinflytande i europabolag finns intagna i ett särskilt direktiv för att säkerställa att information och samråd med arbetstagarna sker på ett effektivt sätt över gränserna.

I korthet skapar direktivet möjligheter att inrätta ett arbetstagarråd eller annat förfarande för information och samråd.

Utöver det har arbetstagarna också rätt till medverkan, vilket innebär möjlighet att utse ledamöter i europabolagets ledningsorgan.

Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå

Behöver du komma i kontakt med eller söker du information om de organisationer som representerar arbetsgivarna eller arbetstagarna på europeisk nivå, kan du använda följande webbadresser:

European trade union institute (Etui)

Etui tillhandahåller en mängd information om europeiska företagsråd och europabolag. Från deras webbplats kan du nå flera databaser och bland annat hitta avtal, statistik och rättsfall från både EU-domstolen och nationella domstolar. www.etui.org