Europeiska företagsråd

I företag som har verksamhet i flera länder inom EU/EES finns möjlighet att bilda ett europeiskt företagsråd – EFR. Arbetstagarna kan tillsammans få information och samråda om företagets beslut som berör anställda över nationsgränserna.

I företag som har verksamhet i flera länder inom EU/EES finns möjlighet att bilda ett europeiskt företagsråd (EFR), ofta kallat EWC (European Work Council). Där kan arbetstagarna tillsammans få information och samråda om företagets beslut som berör och får konsekvenser för löntagarna över nationsgränserna.

Direktivet om europeiska företagsråd innebär att arbetstagarna och företaget kan ingå ett avtal som reglerar arbetstagarinflytandet i företaget. Avtalet kan innebära att ett europeiskt företagsråd inrättas, men parterna har även möjlighet att komma överens om något annat sätt att hantera information och samråd.

Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå

Behöver du komma i kontakt med eller söker du information om de organisationer som representerar arbetsgivarna eller arbetstagarna på europeisk nivå, kan du använda följande webbadresser:

European trade union institute (Etui)

Etui tillhandahåller en mängd information om europeiska företagsråd och europabolag. Från deras webbplats kan du nå flera databaser och bland annat hitta avtal, statistik och rättsfall från både EU-domstolen och nationella domstolar. www.etui.org

Databas om europeisk företagsråd

Vill du veta mer om europeiska företagsråd kan du besöka den särskilda databas som innehåller statistik, avtal och webbadresser till redan etablerade företagsråd. Här finns också rättsfall från EU-domstolen och nationella domstolar som berör europeiska företagsråd. Databasen har etablerats genom the European Trade Union Institute. www.ewcdb.eu