Startsida

Europeiska företagsråd

I företag som har verksamhet i flera länder inom EU/EES finns möjlighet att bilda ett europeiskt företagsråd – EFR. Arbetstagarna kan tillsammans få information och samråda om företagets beslut som berör anställda över nationsgränserna.

I företag som har verksamhet i flera länder inom EU/EES finns möjlighet att bilda ett europeiskt företagsråd (EFR), ofta kallat EWC (European Work Council). Där kan arbetstagarna tillsammans få information och samråda om företagets beslut som berör och får konsekvenser för löntagarna över nationsgränserna.

Direktivet om europeiska företagsråd innebär att arbetstagarna och företaget ska ingå ett avtal som reglerar arbetstagarinflytandet i företaget. Avtalet kan innebära att ett europeiskt företagsråd inrättas, men parterna har även möjlighet att komma överens om något annat sätt att hantera information och samråd.

Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå

Behöver du komma i kontakt med eller söker du information om de organisationer som representerar arbetsgivarna eller arbetstagarna på europeisk nivå, kan du använda följande webbadresser:

Dublinistitutet

Vill du följa utvecklingen inom arbetsrätten på EU-nivå eller i olika länder, eller om du önskar att få en förklaring till olika begrepp och termer som används inom arbetsrätten i EU kan du använda Dublininstitutets webbplats. Dublininstitutet är ett europeiskt institut för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. www.eurofound.europa.eu

EU-domstolen

Om du söker rättsfall från EU-domstolen kan du använda domstolens webbplats där alla avgöranden och yttranden från generaladvokaterna publiceras. www.curia.europa.eu

Eurlex

Behöver du hitta EU-rättsakter; förordningar, direktiv eller bestämmelser i de grundläggande fördragen kan du använda EUR-Lex, som är en gratis webbplats med all EU-rätt.

European trade union institute (Etui)

Etui tillhandahåller en mängd information om europeiska företagsråd och europabolag. Från deras webbplats kan du nå flera databaser och bland annat hitta avtal, statistik och rättsfall från både EU-domstolen och nationella domstolar. www.etui.org

Databas om europeisk företagsråd

Vill du veta mer om europeiska företagsråd kan du besöka den särskilda databas som innehåller statistik, avtal och webbadresser till redan etablerade företagsråd. Här finns också rättsfall från EU-domstolen och nationella domstolar som berör europeiska företagsråd. Databasen har etablerats genom the European Trade Union Institute. www.ewcdb.eu