Utvecklingsavtalet

Kompetens- och utvecklingsfrågor blir allt viktigare. Utvecklingsavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK gäller på stora delar av den privata sektorn. Avtalet träffades redan 1982, men det har åldrats med värdighet och gäller fortfarande. Här hittar du själva avtalet tillsammans med gemensamma underlag från PTK och LO.