Om kollektivavtal

Kollektivavtal är ett smart sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen, skapa ett tryggt arbetsliv och vara en bra arbetsgivare.