Fördelar med kollektivavtal

Med kollektivavtal får ni del av de försäkringar och tjänstepensioner som de stora fackliga organisationerna har förhandlat om. Försäkringarna är betydligt billigare och avgifterna lägre än vad en enskild företagare eller individ kan ordna på egen hand.

Både arbetstagare och arbetsgivare tjänar på att ha kollektivavtal. Anställningen blir tryggare, reglerna blir tydliga och du som arbetsgivare vet att de pengar du investerar i dina anställda kommer dem till gagn på bästa sätt. Ni får mer trygghet för pengarna!

Fördelar för företaget med kollektivavtal:

 • Kvalitetssäkrad och beprövad trygghetslösning för alla medarbetare – visar också att ni är ansvarstagande.
 • Tydliga regler när någon blir sjuk, tar föräldraledigt eller går i pension.
 • Mindre administration.
 • Ökad enhetlighet och överblick.
 • En mer ekonomisk lösning än att teckna egna försäkringar – mer trygghet för pengarna.

Fördelar för medarbetarna med kollektivavtal:

 • Grundtrygghet i livets alla skeden, inklusive efterlevandeskydd som tryggar familjens ekonomi.
 • Möjlighet att anpassa försäkringsskyddet till sina egna behov.
 • Tjänstepension med lägre avgifter än vad som går att teckna individuellt.
 • Ekonomisk trygghet och personligt stöd vid arbetslöshet.
 • Högre sjuklön, särskilt vid långvarig sjukdom.
 • Arbetsskadeförsäkring som ger upp till 100 procent av lönen.