Så tecknar ni ett kollektivavtal

Kollektivavtal är ett smidigt sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen. Som företagare har du säkert viktigare saker att göra än att leta försäkringar och jämföra avgifter. Med kollektivavtal slipper du krånglet, samtidigt som du tar ansvar för dina anställda.

Det finns två sätt att teckna kollektivavtal. Antingen går företaget med i en arbetsgivarorganisation eller så tecknar ni ett hängavtal med ett fackförbund.

Gå med i en arbetsgivarorganisation…

Om företaget går med i en arbetsgivarorganisation inom till exempel Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst Fastigo eller Fremia ingår kollektivavtalet så att säga i paketet. Dessutom får ni andra saker på köpet, som förhandlingsstöd och juridisk hjälp.

Vänd dig till den organisation som passar ditt företag eller organisation, så kommer de att hjälpa dig vidare.

… eller teckna ett hängavtal

Om företaget inte vill gå med i en arbetsgivarorganisation kan ni teckna ett hängavtal med ett fackförbund. Då ”hänger ni på” det avtal som fackförbundet har tecknat med arbetsgivarorganisationen.

Ett hängavtal innebär att ni kommer överens med en fackförening om att följa branschens regler och ta del av försäkringar och avtal som gäller i branschen. Med ett hängavtal kan även små företag dra nytta av de fördelaktiga avtal som fackföreningarna har förhandlat fram.

Så här gör ni för att teckna hängavtal:

1. Bestäm vilket fackförbund ni ska hänga på

Börja med att identifiera vilket fackförbund som passar företaget. Utgå från er huvudsakliga verksamhet och från vilket fackförbund dina medarbetare är eller skulle kunna vara med i.

2. Kontakta fackförbundet och presentera företaget

Fackförbunden har standardavtal som du får ta del av. Läs igenom och fundera utifrån din egen verksamhet. Kontrollera de aspekter i standardavtalet som är särskilt viktiga för er.

3. Anpassa och skriv under avtalet

Diskutera de punkter du funderar över i avtalet. Det kan vara till exempel övertidsersättning, reseersättning eller vilken ITP-plan som ska gälla. När ni är överens skriver ni under avtalet.

4. Teckna försäkringar och tjänstepension

I avtalet förbinder sig företaget att:

5. Betala månadsvis

Collectum, Fora och Folksam hjälper till med all administration. De har rutiner för vad ni ska rapportera varje månad och fakturerar månadsvis. Avtalat hjälper till med administrationen för företag inom Svenskt Näringslivs område.