Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett smidigt sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen. Det är ett skriftligt avtal med försäkringar för till exempel sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, tjänstepension, föräldraledighet och dödsfall. Det reglerar även villkoren för lön, semester och arbetstid.

För dig som arbetsgivare är det enklare att ha ett kollektivavtal för alla än att förhandla om enskilda avtal och leta efter försäkringar för varje medarbetare. Du kan känna dig säker på att alla har ett bra försäkringsskydd, du får överblick och en enklare administration.

För de anställda innebär kollektivavtalet förstås trygghet och förmåner, men också att de själva slipper förhandla om förmånerna. Kollektivavtalet gäller alla på arbetsplatsen, oavsett om man är med i ett fackförbund eller inte.

Villkoren i kollektivavtalet sätter miniminivåer. De påverkar alltså inte möjligheten att sätta individuella löner, förhandla om arbetstiden eller lägga till extra försäkringar.

Kollektivavtal förhandlas fram mellan en arbetsgivarorganisation och en facklig organisation. Det fungerar som ett komplement till den lagstiftning som reglerar arbetslivet. Kollektivavtalet är en viktig del av som det som brukar kallas ”den svenska modellen”, som innebär att arbetsmarknadens parter själva förhandlar fram villkoren.

Avtal anpassade efter bransch och yrkesgrupp

Det finns olika kollektivavtal. Vissa avtal är stora och gemensamma för en viss bransch, yrkesgrupp eller större del av arbetsmarknaden. Men det finns också mindre, lokala kollektivavtal, som arbetsgivaren tecknar med en fackklubb på en arbetsplats. Då kan man anpassa innehållet till sådant som rör den specifika arbetsplatsen.

Alla kollektivavtal ger en grundtrygghet för individen, utöver det som vi får genom lagstiftning. Det som regleras i kollektivavtalet är:

  • Allmänna anställningsvillkor: miniminivåer för till exempel lön, semester, arbetstid, resor och uppsägning.
  • Försäkringar vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och föräldraledighet.
  • Omställningsavtal som ger ekonomiskt stöd och personlig rådgivning från ett trygghetsråd om företaget måste säga upp personal.
  • Tjänstepension (ITP 1 eller ITP 2).