Vad kostar ett kollektivavtal?

Själva kollektivavtalet kostar inte företaget någonting. Det som kostar är premien för de försäkringar som ingår – försäkringar som ansvarstagande företagare ändå tecknar för sina anställda.

Arbetsgivarens kostnad för att ha ett kollektivavtal består av premien för försäkringarna som ingår och inbetalningarna till de anställdas tjänstepension ITP.

För en anställd som tjänar 30 000 i månaden kan företagets kostnad för de rena försäkringarna bli mellan 34 och 172 kronor per månad. Därutöver kommer tjänstepensionen. Hur mycket den kostar beror på de anställdas ålder, avtal och lön.

För en arbetsgivare som har en annan lösning för tjänstepension och byter till kollektivavtalad ITP kan det till och med bli billigare. De låga avgifterna för ITP innebär också att den anställda kommer få ut mer av de pengar arbetsgivarna betalar in till tjänstepensionen.

Kostnader för försäkringar

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL kostar 25–43 kronor per månad och anställd.

Arbetsskadeförsäkringen TFA kostar 0,03 procent av lönesumman. Det blir 9 kronor per månad om lönen är 30 000 kronor i månaden.

Avgiften till omställningsorganisationerna TRR och TRS är 0,55 procent av lönesumman för företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv (TRR) eller Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst (TRS). Företag med hängavtal betalar 0,95 procent av lönesumman. Företag anslutna till Fremia (Omstella) betalar 0,55 plus ett påslag om 0,1 under fem år eller så länge styrelsen beslutar. Eftersom TRR, TRS och Omstella är registrerade omställningsorganisationer kommer 0,15 procent av lönesumman att återbetalas till företagen.

Kostnaden för tjänstepensionen ITP

ITP är tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Den finns i två varianter: ITP 1 och ITP 2. Den stora skillnaden mellan dessa, för dig som arbetsgivare, är att det är enkelt att räkna ut premien för den som har ITP 1, medan premien för ITP 2 är beroende av ålder, hur länge personen har arbetat, inkomst och tidigare inkomst.

Tjänstepensionen ITP 1 kostar 4,5 procent på månadslön upp till 46 438 kronor (7,5 ibb 2023) och 30 procent på det som överstiger den summan. Det finns ett tak på 185 750 kr per månad (30 inkomstbasbelopp/12 år 2023), men det är möjligt att göra egna överenskommelser som gör att tjänstepension betalas för hela lönen, oavsett storlek.

Tjänstepension ITP 2 är individuellt anpassad. Tanken är att de pengar som betalas in under ett arbetsliv ska räcka till att ge den anställda en andel av slutlönen i tjänstepension.