Startsida

Omställning

Vi har förhandlat fram omställningsavtal för att stötta tjänstemän som riskerar att förlora sitt arbete. Avtalen ligger till grund för trygghetsrådens arbete.