Omställning

Vi har förhandlat fram omställningsavtal för att stötta tjänstemän som riskerar att förlora sitt arbete. Avtalen ligger till grund för trygghetsrådens arbete. I juni 2022 tecknades ett nytt huvudavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv med kraftigt förbättrade möjligheter till vidareutbildning, både för den som är i anställning och för den som är mellan jobb. Därefter har PTK även tecknat motsvarande huvudavtal med Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och Fremia.