Startsida

Omställning

Vi har förhandlat fram omställningsavtal för att stötta tjänstemän som riskerar att förlora sitt arbete. Avtalen ligger till grund för trygghetsrådens arbete. Under 2022 kommer ett nytt huvudavtal att tecknas mellan PTK och Svenskt Näringsliv i och med Trygghetsöverenskommelsen. Det kommer att förstärka det nuvarande omställningsavtalet TRR.