Startsida

Ekonomi och stöd mellan jobb

Mellan jobb

Att bli av med jobbet är en kris för många, men någon katastrof behöver det inte vara. Vårt uppdrag som en av arbetsmarknadens parter är att se till att det blir så bra som möjligt för dig även när du är mellan jobb.

Det ordnar sig

Om du är med i a-kassan, har en inkomstförsäkring via facket och har arbetat hos en arbetsgivare med kollektivavtal slipper du oroa dig för ekonomin mellan jobb. Du får dessutom råd och stöd som hjälper dig att hitta ett nytt jobb. Här kan du läsa mer om vilken ersättning du kan få och hur du får hjälp att komma vidare.

Ekonomin mellan jobb

För att du ska få pengar om du blir arbetslös måste du försäkra din lön. Det gör du genom att gå med i a-kassan och att ha en inkomstförsäkring via facket. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom ha rätt till avgångsersättning (AGE) från ditt trygghetsråd.

Ersättning från a-kassan

Det är viktigt att du är med i a-kassan, eftersom ersättningen därifrån är grunden i din ekonomi om du blir av med jobbet. När du har arbetat och varit med i a-kassan i ett år kan du som mest få 1 200 kronor om dagen, vilket motsvarar knappt 26 400 kronor i månaden före skatt. Har du jobbat kortare tid så minskar din ersättning. Kollektivavtalad avgångsersättning (AGE) från trygghetsråden Du kan få AGE om du har arbetat minst fem år på företag med kollektivavtal. Med a-kassa och AGE får du cirka 70 procent av din lön i minst ett halvår. Inkomstförsäkring genom ditt fackförbund De flesta fackförbund har inkomstförsäkringar. Ju mer du tjänar, desto mer har du att vinna på att försäkra lönen med en inkomstförsäkring. Blir du arbetslös ger försäkringen 80 procent av din lön, upp till ett tak mellan 50 000 och 100 000 kronor i månaden.

Kollektivavtalad avgångsersättning (AGE) från trygghetsråden

Du kan få AGE om du har arbetat minst fem år på företag med kollektivavtal. Med a-kassa och AGE får du cirka 70 procent av din lön i minst ett halvår.

Inkomstförsäkring genom ditt fackförbund

De flesta fackförbund har inkomstförsäkringar. Ju mer du tjänar, desto mer har du att vinna på att försäkra lönen med en inkomstförsäkring. Blir du arbetslös ger försäkringen 80 procent av din lön, upp till ett tak mellan 50 000 och 100 000 kronor i månaden.

Klara ekonomin mellan jobb

 • Du har arbetat och varit med i a-kassan i minst ett år.
 • Du har en inkomstförsäkring genom facket.
 • Du har arbetat i minst fem år hos en arbetsgivare med kollektivavtal.

Hängslen och livrem?

Låter det konstigt att du kan få 70 procent från en försäkring och 80 procent från en annan? Det är visserligen bra, men inte riktigt så bra som det låter. Pengarna samordnas så att totalsumman aldrig blir mer än 80 procent. Men eftersom villkoren skiljer sig åt har du glädje av båda försäkringarna om du blir arbetslös länge.

Ersättning från A-kassan

Ersättningen från a-kassan är grunden i din ekonomi om du blir arbetslös, och en förutsättning för att du ska få pengar från din inkomstförsäkring. Du måste ha varit medlem i minst ett år för att få rätt till full ersättning.

Inkomstrelaterad ersättning upp till 1 200 kronor per dag

Om du har uppfyllt ett arbetsvillkor och varit med i a-kassan i minst ett år kan du få inkomstrelaterad ersättning. Som mest kan du dock få 1 200 kronor per dag.

Grundersättning upp till 510 kronor per dag

Om du uppfyller arbetsvillkoret kan du få ersättning från a-kassans grundförsäkring även om du inte har varit medlem i ett helt år. Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket du har arbetat, men det kan aldrig bli mer än 510 kronor per dag för den som har arbetat heltid.

Villkor för att få a-kassa

 • Du ska ha varit med i a-kassan i minst tolv månader för att få inkomstrelaterad ersättning.
 • Du ska uppfylla ett arbetsvillkor under medlemstiden.
 • Du är ofrivilligt arbetslös och söker arbete genom arbetsförmedlingen.

Arbetsvillkoret

Du uppfyller arbetsvillkoret om du har

 • arbetat minst 80 timmar per månad under minst sex månader det senaste året. Månaderna behöver inte vara i följd.
 • arbetat minst 50 timmar per månad och minst 480 timmar totalt under sex månader i följd under det senaste året

Om du har studerat eller varit föräldraledig kan du även räkna in månader som ligger längre tillbaka i tiden.

Anmäl dig på arbetsförmedlingen den första dagen som arbetslös och hör av dig till a-kassan för att få hjälp med din ansökan.

Inkomstförsäkring via facket

De flesta fackförbund erbjuder inkomstförsäkringar till sina medlemmar. Ibland ingår försäkringen i medlemsavgiften, ibland får man teckna den separat.

Inkomstförsäkring ger 80 procent

Med a-kassa och inkomstförsäkring får du 80 procent av hela lönen. Taket i de vanligaste inkomstförsäkringarna ligger på månadslöner mellan 50 000 och 100 000 kronor. Den som tjänar mer än så kan teckna ett tillägg som försäkrar hela lönen. Kolla med ditt förbund vilka villkor som gäller för din försäkring.

A-kassa + inkomstförsäkring = sant

Gemensamt för alla inkomstförsäkringar är att de kompletterar ersättningen från a-kassan. Du måste alltså få ersättning från a-kassan för att få pengar från din inkomstförsäkring.

Privata försäkringar är dyrare

Det går även att teckna privata inkomstförsäkringar. De privata alternativen är dock dyrare och passar därför främst för den som vill komplettera sin fackliga inkomstförsäkring för att få ett ännu bättre försäkringsskydd.

Avgångsersättning genom kollektivavtalet

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få avgångsersättning (AGE) från trygghetsråden TRR eller TRS. Det ger dig ett extra ekonomiskt skydd om du blir av med jobbet.

Det avtal som flest tillhör är TRR. Om du arbetar inom ideell och idéburen sektor, kooperationen eller kulturområdet kan du tillhöra TRS.

Avgångsersättning ger 70 procent

Med avgångsersättning (AGE) och a-kassa får du 70 procent av din lön under det första halvåret mellan jobb. Du kan få AGE även om du inte får a-kassa, men den beräknas alltid som om du fått ersättning från a-kassan. Olika villkor för TRR och TRS Villkoren för att få AGE ser olika ut beroende på om din arbetsgivare tillhör TRR eller TRS. Gemensamt är att du måste ha varit anställd i minst fem år och arbetat ett visst antal timmar varje vecka. På nästa uppslag hittar du villkoren för de olika avtalen.

Fråga din arbetsgivare vilket avtal ni tillhör. Eller fyll i företagets organisationsnummer på trr.se eller trs.se. Då ser du lätt vilket trygghetsråd ni är anslutna till.

Avgångsersättning från TRR

Med avgångsersättning (AGE) och a-kassa får du 70 procent av din tidigare lön under de första 130 dagarna som arbetssökande. Du kan få AGE även om du inte får a-kassa, men den beräknas alltid som om du fått ersättning från a-kassan.

Villkor för att få AGE från TRR

 • Du ska ha en månadslön på minst 27 100 kronor.
 • Du ska ha fyllt 40 år sista dagen med lön.
 • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller du har kommit överens med dina arbetsgivare om att du ska sluta, samtidigt som fack och arbetsgivare är överens om att det råder övertalighet på företaget.
 • Du ska ha arbetat minst fem år på TRR-anslutet företag. (Du kan räkna samman anställningstid från föregående anställning om du blev uppsagd på grund av arbetsbrist och företaget var TRR-anslutet.)
 • Du ska vara arbetssökande med minst 20 procent och inskriven på Arbetsförmedlingen, alternativt i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
ÅlderErsättningstid
40–44 år130 dagar
45–59 år260 dagar
60–64 år*390

* Månaden innan du fyller 65 år upphör stödet från TRR. Fyller du 65 år den 18 april får du AGE till den 31 mars.

Under de första 130 dagarna får du tillsammans med a-kassan 70 procent av din tidigare lön om du har en månadslön som överstiger 27 100 kronor. För att du ska få fortsatt AGE krävs det att du har fyllt 45 år sista anställningsdagen och har en månadslön som överstiger 33 000 kronor. Ersättningsnivån för fortsatt AGE är 50 procent tillsammans med a-kassan av din tidigare lön.

Råd och stöd från TRR

Om din arbetsgivare är ansluten till TRR och om du blir av med jobbet kan du få hjälp att hitta ett nytt jobb eller starta företag. Hos TRR får du träffa en personlig rådgivare som ser över just dina behov och hjälper dig vidare på arbetsmarknaden.

Söker du ett liknande jobb eller vill du kanske byta bransch? Funderar du på att starta eget företag? Eller behöver du kompetensutveckling? Hjälpen från TRR är helt individuell och utgår från dig. Den är dessutom väldigt effektiv. Nio av tio som söker jobb aktivt via TRR hittar ett nytt jobb eller startar företag inom sju månader.

Vem får hjälp från TRR?

Om du blir uppsagd måste både du och arbetsgivaren ansöka till TRR. Du kan få hjälp av en personlig rådgivare från TRR om:

 • Din arbetsgivare är ansluten till TRR genom kollektivavtal. Kontrollera på trr.se om företaget är anslutet.
 • Du blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist.
 • Du har arbetat i minst 16 timmar per vecka i tolv månader.
 • Du har blivit uppsagd på minst 20 procent.
 • Du blir uppsagd p.g.a. sjukdom (vilket rättsligt sett är en uppsägning p.g.a. personliga skäl).

Personlig rådgivning

Tillsammans med en personlig rådgivare går du igenom vilken kompetens du har och vad du behöver för att komma vidare. Vad vill du arbeta med och hur ser den arbetsmarknaden ut? Du får också hjälp att marknadsföra dig själv på bästa sätt.

Aktiviteter och seminarier

Som klient hos TRR är du välkommen på en mängd aktiviteter och seminarier som höjer din kompetens och håller dig uppdaterad. Du kan även komma överens med din rådgivare om om att du ska få extern kompetensutveckling. Om du behöver gå en utbildning för att lättare kunna få ett jobb kan TRR pröva om du kan beviljas studieersättning under utbildningstiden.

Efterskyddet ger rätt till stöd igen

Om du får ett nytt jobb men blir uppsagd igen kan du eventuellt få fortsatt stöd från TRR. Efterskyddet gäller i fem år efter den första anställningen upphörde. Därför är det viktigt att du söker hos TRR även om du får ett nytt jobb snart efter uppsägningen.

Avgångsersättning från TRS

Med avgångsersättning (AGE) och a-kassa får du 75 procent av din lön under de första 130 dagarna som arbetssökande. Du kan få AGE även om du inte får a-kassa, men den beräknas alltid som om du fått ersättning från a-kassan.

Villkor för att få AGE från TRS

 • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, ohälsa eller du har inte erbjudits fortsatt arbete efter en tidsbegränsad anställning. Uppsägningen gäller minst 20 procent av din tidigare arbetstid.
 • Du har arbetat sammanhängande i minst 5 år hos arbetsgivare som är anslutna till TRS.
 • Du har arbetat minst 8 timmar per vecka.
 • Du söker nytt arbete eller deltar i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd via Arbetsförmedlingen.
 • Du kan aldrig få mer än totalt 250 000 kronor före skatt i AGE från TRS.
ÅlderErsättningstidErsättning
T.o.m 59 år 390 dagar130 dagar: 75 procent av lönen
130 dagar: 70 procent av lönen
130 dagar: 50 procent av lönen
60–65 år520 dagar130 dagar: 75 procent av lönen
130 dagar: 70 procent av lönen
130 dagar: 65 procent av lönen
130 dagar: 50 procent av lönen

Om du uppfyller grundvillkoren för att få AGE, men din ersättning blir mindre än 3 000 kronor per 130-dagarsperiod, får du ett garantibelopp på 3 000 kronor.

Råd och stöd från TRS

Om din arbetsgivare är ansluten till TRS kan du få omställningsstöd om du blir uppsagd. Även du som avslutar en tidsbegränsad anställning kan få stöd av TRS.

Stöd för tillsvidareanställda

Du ansöker om stöd från TRS tillsammans med din arbetsgivare. För att få stöd behöver vissa villkor vara uppfyllda:

 • Du blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist eller ohälsa.
 • Du har arbetat i minst 8 timmar per vecka.
 • Du har blivit uppsagd på minst 20 procent.

Stöd för tidsbegränsat anställda

Även du som är eller har varit frilans eller tidsbegränsat anställd och vill ändra inriktning eller komplettera din försörjning kan få stöd från TRS. Ansök om stöd senast ett år efter att du slutat ditt tidigare jobb. För att du ska få hjälp ska du uppfylla följande villkor:

 • Under de senaste fem åren ska du ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare som har varit anslutna till TRS. Anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande.
 • Du har arbetat minst 8 timmar/vecka under den senaste anställningen.

Om du frilansar och fakturerar i egen firma eller via egenanställning kan du inte få stöd av TRS.

TRS hjälper dig på vägen till ett nytt jobb

Hos TRS får du en erfaren rådgivare som stöd på vägen till ditt nya jobb. Du kan till exempel få hjälp med coachning, praktik, utbildning och annan kompetensutveckling. Du kan få olika former av ekonomiskt stöd; studieersättning, näringsbidrag, kostnader för flytt till exempel. Allt stöd utgår från dina behov. Du kan få stöd i upp till två år.

Efterskyddet ger rätt till stöd igen

Om du får ett nytt jobb men blir uppsagd igen kan du få stöd från TRS igen. Efterskyddet gäller i fem år efter att den första anställningen upphörde.

Checklistor

Om du riskerar att bli av med jobbet

 • Prata med facket. Din lokala fackklubb hjälper dig att förhandla villkoren när du slutar.
 • Kontakta trygghetsrådet så tidigt som möjligt. Ju tidigare ni ansöker, desto snabbare kan du få stöd att komma vidare.
 • Be om betyg och arbetsgivarintyg från din arbetsgivare.
 • Tänk igenom vilka personer som skulle kunna ge dig referenser.
 • Gör klart dina sista arbetsuppgifter och avsluta på ett snyggt sätt.

När du är mellan jobb

 • Anmäl dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.
 • Om du får ett avgångsvederlag bör du anmäla dig till Arbetsförmedlingen direkt när anställningen slutar. Du riskerar annars att förlora din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).
 • Ansök om ersättning från din a-kassa och från inkomstförsäkringen via facket.
 • Ansök om stöd från ditt trygghetsråd.
 • Passa på att reflektera över vad du vill och vad du behöver göra för att komma vidare i arbetslivet. Många som hamnar mellan jobb hittar en ny tjänst på högre eller samma nivå som tidigare.
 • När du letar nytt jobb – välj arbetsgivare med kollektivavtal. Då kommer du att vara trygg på arbetsmarknaden även i fortsättningen.

Säg inte upp dig

För att du ska få ersättning från a-kassan måste du vara ofrivilligt arbetslös. Du kan stängas av från ersättning i 45 dagar om du säger upp dig själv eller om du själv orsakar att du blir uppsagd. Prata med facket först om du funderar på att säga upp dig utan att ha ett nytt jobb.

Ta inte ut pension

Du får lägre ersättning om du tar ut allmän pension eller tjänstepension. Det gäller även om du slutar ta ut pension som du en gång börjat ta ut.

Kontakter

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

Hitta rätt a-kassa

Sveriges a-kassor listar alla a-kassor och hjälper dig att välja rätt.

Stöd från TRR

TRR stöttar uppsagda tjänstemän inom den privata sektorn.

Stöd från Trygghetsrådet TRS

TRS ger bland annat stöd till omställning till personer inom det ideella, idéburna och kulturella området.

Ditt fackförbund

Ditt fackförbund ger dig en starkare röst på jobbet när du som mest behöver det. PTK består av 25 fackförbund som samverkar.