Ekonomi och stöd mellan jobb

Läs broschyren

Ladda ner (pdf)

Ekonomi och stöd när du är mellan jobb

Att bli av med jobbet är en kris för många, men det behöver inte vara någon katastrof. Om du är med i a-kassan, har en inkomstförsäkring via facket och har arbetat hos en arbetsgivare med kollektivavtal slipper du oroa dig för ekonomin mellan jobb. Du får dessutom råd och stöd som hjälper dig att hitta ett nytt jobb. Det ordnar sig!

OBS! Tillfälligt ändrade regler för a-kassa

Som en del i ett krispaket för att åtgärda effekterna av coronavirusets spridning har riksdagen beslutat att från den 13 april sänka kraven för att få ersättning från a-kassan. Förslaget innebär bland annat att:

 • Kvalifikationstiden för a-kassa snabbas på. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning.
 • Taket i försäkringen höjs tillfälligt under de 100 första ersättningsdagarna, från 910 kr per dag till 1 200 kr per dag under perioden 13 april 2020–3 januari 2021.
 • Regeringen har även föreslagit att taket för ersättning från dag 101 ska höjas från 760 kronor till 1000 kronor per dag under perioden 29 juni 2020–3 januari 2021.

Kontakta din a-kassa för mer information.

Ekonomi och stöd när du är mellan jobb

Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? Eller funderar du bara på vad det skulle innebära för dig? Här kan du läsa om de ersättningar och det stöd du kan få för att komma vidare.

Vill du snabbt få överblick på vad du behöver göra kan du använda vår checklista vid arbetslöshet.

Så tryggar du ekonomin i förväg

För att du ska få pengar om du blir arbetslös måste du först försäkra din lön. Det gör du genom att gå med i a-kassan och att ha en inkomstförsäkring via facket. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du dessutom ha rätt till avgångsersättning (AGE) från ditt trygghetsråd.

Sammanfattningsvis kan du alltså få ersättning från tre håll:

 • Ersättning från a-kassan
  Ersättningen från a-kassan är grunden i din ekonomi om du blir av med jobbet, därför är det viktigt att du är medlem där. När du har arbetat och varit med i a-kassan i ett år kan du som mest få 910 kronor om dagen, vilket motsvarar knappt 20 000 kronor i månaden före skatt. Har du jobbat kortare tid så är ersättningen mindre.
 • Kollektivavtalad avgångsersättning (AGE) från trygghetsråden
  Du kan få AGE om du har arbetat minst fem år på företag med kollektivavtal. Med a-kassa och AGE får du cirka 70 procent av din lön i minst ett halvår.
 • Inkomstförsäkring genom ditt fackförbund
  De flesta fackförbund har inkomstförsäkringar. Ju mer du tjänar, desto mer har du att vinna på att försäkra lönen med en inkomstförsäkring. Blir du arbetslös ger försäkringen 80 procent av din lön, upp till ett tak mellan 50 000 och 100 000 kronor i månaden.

Hur mycket blir det egentligen?

Låter det konstigt att du kan få 70 procent från en försäkring och 80 procent från en annan? Det är visserligen bra, men inte riktigt så bra som det låter. Pengarna samordnas så att totalsumman aldrig blir mer än 80 procent. Men eftersom villkoren skiljer sig åt har du glädje av båda försäkringarna om du blir arbetslös länge.

Ersättning från a-kassan

Ersättningen från a-kassan är grunden i din ekonomi om du blir arbetslös, och en förutsättning för att du ska få pengar från din inkomstförsäkring. Du måste ha varit medlem i minst ett år för att få rätt till full ersättning.

Villkor för att få a-kassa

 • Du ska ha uppfyllt ett av arbetsvillkoren* under medlemstiden.
 • Du ska ha varit med i a-kassan i minst tolv månader för att få full (inkomstrelaterad) ersättning.
 • Du är ofrivilligt arbetslös och söker arbete genom arbetsförmedlingen.

*För att uppfylla arbetsvillkoret ska du ha arbetat en viss mängd. Det finns två sätt att uppfylla det:

 • Du har arbetat minst 80 timmar per månad under minst sex månader det senaste året. Månaderna behöver inte vara i följd.
 • Du har arbetat minst 50 timmar per månad och minst 480 timmar totalt under sex månader i följd under det senaste året.

Om du har studerat eller varit föräldraledig kan du även räkna in månader som ligger längre tillbaka i tiden. 

Inkomstrelaterad ersättning upp till 910 kronor per dag 

Om du har uppfyllt ett arbetsvillkor och varit med i a-kassan i minst ett år kan du få inkomstrelaterad ersättning. Som mest kan du dock få 910 kronor per dag.

Grundersättning upp till 365 kronor per dag

Om du uppfyller arbetsvillkoret kan du få ersättning från a-kassans grundförsäkring även om du inte har varit medlem i ett helt år. Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket du har arbetat, men det kan aldrig bli mer än 365 kronor per dag för den som har arbetat heltid.

Inkomstförsäkring via facket

De flesta fackförbund erbjuder inkomstförsäkringar till sina medlemmar. Ibland ingår försäkringen i medlemsavgiften, ibland får man teckna den separat.

Med a-kassa och inkomstförsäkring får du 80 procent av din totala lön, upp till en viss nivå. Taket i de vanligaste inkomstförsäkringarna ligger på månadslöner mellan 50 000 och 100 000 kronor. Den som tjänar mer än så kan teckna ett tillägg som försäkrar hela lönen. Kolla med ditt förbund vilka villkor som gäller för din försäkring.

A-kassa + inkomstförsäkring = sant

Gemensamt för alla inkomstförsäkringar är att de kompletterar ersättningen från a-kassan. Du måste alltså få ersättning från a-kassan för att få pengar från din inkomstförsäkring.

Privata försäkringar är dyrare

Det går även att teckna privata inkomstförsäkringar. De privata alternativen är dock dyrare och passar därför främst för den som vill komplettera sin fackliga inkomstförsäkring för att få ett ännu bättre försäkringsskydd.

Avgångsersättning genom kollektivavtalet

Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan du få avgångsersättning (AGE) från trygghetsråden TRR eller TRS. Det ger dig ett extra ekonomiskt skydd om du blir av med jobbet.

Med AGE och a-kassa får du minst 70 procent av din lön under det första halvåret mellan jobb. Du kan få AGE även om du inte får a-kassa, men den beräknas alltid som om du fått ersättning från a-kassan.

Villkoren för att få AGE ser olika ut beroende på om din arbetsgivare tillhör TRR eller TRS. Gemensamt är att du måste ha varit anställd i minst fem år och arbetat ett visst antal timmar varje vecka. Du hittar villkoren för TRR respektive TRS i följande avsnitt.

Vilket avtal gäller?

Det avtal som flest tillhör är TRR. Om du arbetar inom ideell och idéburen sektor, kooperationen eller kulturområdet kan du tillhöra TRS. Om du inte vet vilket avtal ni tillhör kan du fylla i företagets organisationsnummer på trs.se eller trr.se för att kolla. Du kan också fråga din arbetsgivare.  

Avgångsersättning från TRR

Med avgångsersättning (AGE) och a-kassa får du 70 procent av din tidigare lön under de första 130 dagarna som arbetssökande. Du kan få AGE även om du inte får a-kassa, men den beräknas alltid som om du fått ersättning från a-kassan.

Villkor för att få AGE från TRR

 • Du ska ha en månadslön på minst 27 100 kronor.
 • Du ska ha fyllt 40 år sista dagen med lön.
 • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller du har kommit överens med dina arbetsgivare om att du ska sluta, samtidigt som fack och arbetsgivare är överens om att det råder övertalighet på företaget.
 • Du ska ha arbetat minst fem år på ett TRR-anslutet företag. (Du kan räkna med anställningstid även från föregående anställning om du blev uppsagd på grund av arbetsbrist och företaget var TRR-anslutet.)
 • Du ska vara arbetssökande med minst 20 procent och inskriven på Arbetsförmedlingen, alternativt delta i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Så många dagar kan du få AGE från TRR

Ålder Ersättningstid
40–44 år 130 dagar
45–59 år 260 dagar
60–64 år* 390 dagar

*Till och med månaden innan du fyller 65 år.

Hur länge du kan få ersättning beror på alltså hur gammal du är vid din sista anställningsdag. Alla som fyllt 40 får ersättning de första 130 dagarna, som tillsammans med a-kassan ger 70 procent av din tidigare lön, om den översteg 27 100 kronor.

För att du ska få AGE efter de första 130 dagarna krävs det att du har fyllt 45 år sista anställningsdagen och har en månadslön som överstiger 33 000 kronor. Ersättningsnivån för fortsatt AGE (dag 131–390) är 50 % av din tidigare lön, tillsammans med a-kassan.

Råd och stöd från TRR

Om din arbetsgivare är ansluten till TRR och om du blir av med jobbet kan du få hjälp att hitta ett nytt jobb eller starta företag. Hjälpen från TRR är helt individuell och utgår från dig. Den är dessutom väldigt effektiv. Nio av tio som söker jobb aktivt via TRR hittar ett nytt jobb eller startar företag inom sju månader.

 • Personlig rådgivning
  Tillsammans med en personlig rådgivare går du igenom vilken kompetens du har och vad du behöver för att komma vidare. Vad vill du arbeta med och hur ser den arbetsmarknaden ut? Söker du ett liknande jobb eller vill du kanske byta bransch? Funderar du på att starta eget företag? Eller behöver du kompetensutveckling? Du får också hjälp att marknadsföra dig själv på bästa sätt.
 • Aktiviteter och seminarier
  Som klient hos TRR är du välkommen på en mängd aktiviteter och seminarier som höjer din kompetens och håller dig uppdaterad. Du kan även komma överens med din rådgivare om om att du ska få extern kompetensutveckling. Om du behöver gå en utbildning för att lättare kunna få ett jobb kan TRR pröva om du kan beviljas studieersättning under utbildningstiden.

Vem kan få stöd från TRR?

Du kan få hjälp av en personlig rådgivare från TRR om följande gäller dig:

 • Din arbetsgivare är ansluten till TRR genom kollektivavtal. (Kontrollera på trr.se om företaget är anslutet.)
 • Du blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist.
 • Du har arbetat i minst 16 timmar per vecka i tolv månader.
 • Du har blivit uppsagd på minst 20 procent.
 • Du blir uppsagd på grund av sjukdom (vilket rättsligt sett är en uppsägning på grund av personliga skäl).

För att du ska få stöd från TRR om du blir uppsagd måste både du och din arbetsgivare ansöka om det.

Sök alltid – för att ha rätt till efterskydd 

Ansök om stöd hos TRR även om du skulle få ett nytt jobb snabbt. Detta för att aktivera det så kallade efterskyddet hos TRR. Efterskyddet innebär att du kan få fortsatt stöd om du skulle bli uppsagd igen från det nya jobbet på grund av arbetsbrist. Läs mer om efterskydd hos TRR. 

Vad är trygghetsrådet TRR?

Avgångsersättning från Trygghetsrådet TRS

Med avgångsersättning (AGE) och a-kassa får du 75 procent av din lön under de första 130 dagarna som arbetssökande. Du kan få AGE även om du inte får a-kassa, men den beräknas alltid som om du fått ersättning från a-kassan.

Villkor för att få AGE från TRS 

 • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, ohälsa eller du har inte erbjudits fortsatt arbete efter en tidsbegränsad anställning. Uppsägningen gäller minst 20 procent av din tidigare arbetstid.
 • Du har arbetat sammanhängande i minst 5 år hos arbetsgivare som är anslutna till TRS.
 • Du har arbetat minst 8 timmar per vecka. 
 • Du söker nytt arbete eller deltar i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd via arbetsförmedlingen.

Om du uppfyller grundvillkoren för att få AGE, men din ersättning enligt kalkylen blir mindre än 3000 kronor per 130-dagarsperiod, får du ändå 3000 kronor, som är TRS garantibelopp för AGE.

Du kan aldrig få mer än totalt 250 000 kronor i AGE från TRS.

Så länge kan du få AGE från TRS

Ålder Ersättningstid Ersättning
T.o.m. 59 år 390 dagar De första 130 dagarna: 75 procent av lönen
Följande 130 dagar: 70 procent av lönen
Följande 130 dagar: 50 procent av lönen
60–64 år* 520 dagar De första 130 dagarna: 75 procent av lönen
Följande 130 dagar: 70 procent av lönen
Följande 130 dagar: 65 procent av lönen
Följande 130 dagar: 50 procent av lönen

*Till och med månaden innan du fyller 65 år.

Råd och stöd från TRS

Om din arbetsgivare är ansluten till TRS kan du få omställningsstöd om du blir uppsagd. Även du som avslutar en tidsbegränsad anställning kan få stöd av TRS. Du ansöker om stöd från TRS tillsammans med din arbetsgivare. 

När du har blivit godkänd för att få stöd från TRS får du en personlig rådgivare som vet vilka frågor du ställs inför och kan hjälpa dig att bli klar över vilken väg du vill gå för att nå ditt nya jobb. Du kan till exempel få hjälp med coachning, praktik, utbildning och annan kompetensutveckling.

Hos TRS hittar du också guider för att starta eget, karriärväxla eller hitta nytt jobb

Stöd för tillsvidareanställda

För att få stöd behöver dessa villkor vara uppfyllda:

 • Du blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist eller ohälsa.
 • Du har arbetat i minst 8 timmar per vecka.
 • Du har blivit uppsagd på minst 20 procent.

Stöd för tidsbegränsat anställda

Även du som är eller har varit tidsbegränsat anställd och vill ändra inriktning eller komplettera din försörjning kan få stöd från TRS. Det gäller även om du har haft flera sådana anställningar, som "frilans" – men inte om du fakturerat i egen firma. 

För att du ska få hjälp ska du uppfylla följande villkor:

 • Under de senaste fem åren ska du ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare som har varit anslutna till TRS. Anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande. 
 • Du har arbetat minst 8 timmar/vecka under den senaste anställningen.

Ansök om stöd senast ett år efter att du slutat ditt tidigare jobb.

Efterskyddet ger rätt till stöd igen

Om du får ett nytt jobb men blir uppsagd igen kan du få stöd från TRS igen. Efterskyddet gäller i fem år efter att den första anställningen upphörde. Läs om efterskydd hos TRS.

Vad är trygghetsrådet TRS?

Checklista vid arbetslöhet

Här hittar du PTK:s checklista för vad Här hittar du det viktigaste du måste tänka på vid omställning och arbetslöshet. Det är bara att skriva ut sidan och checka av.

Till checklista