Startsida

Omställning – så jobbar vi

Trygghet när man mister anställningen till följd av omställning har sedan det första Trygghetsavtalet träffades 1972 varit en central fråga för tjänstemannarörelsen.

Verksamheten i de två olika trygghetsråden grundar sig på omställningsavtal som PTK förhandlat fram med arbetsgivarsidan. Grunden för TRR:s verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. I och med parternas nya Trygghetsöverenskommelse kommer ett nytt omställningsavtal att börja gälla från hösten 2022. Det nya omställningsavtalet innehåller samma fördelar som det tidigare, tillsammans med kraftigt förbättrade verktyg för omställningsstöd under anställning.

Inom den kulturella och ideella sektorn finns omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst som reglerar Trygghetsrådet TRS verksamhet.

Båda trygghetsråden visar fantastiska resultat – nästan alla arbetssökande får ett nytt jobb, medan andra väljer att starta eget eller börja studera.

Så här jobbar vi

PTK erbjuder förbundsanställda en plattform för diskussion genom nätverk och samverkansgrupper med experter från våra medlemsförbund. Vi ger också stöd för diskussion i form av underlag och sakkunskap inför och under förhandlingar.

PTK:s förhandlingschefsgrupp med representanter från samtliga förbundsgrupperingar (Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Saco-Ö och TCO-Ö) förhandlar omställningsavtalet TRR.

Sedan hösten 2013 har även tjänstemän som avslutar sin anställning utan att förhandlad uppsägning gjorts mellan facklig organisation och arbetsgivare rätt till avgångsersättning – AGE.

För omställningsavtalet TRS finns en egen förhandlargrupp med representanter från medlemsförbunden. Deras arbete har lett till flera förbättringar i omställningsavtalet. Till exempel omfattas visstidsanställda av omställningsstödet och även de som riskerar att sägas upp på grund av ohälsa.