Omställning – så jobbar vi

Trygghet när man mister anställningen till följd av omställning har sedan det första Trygghetsavtalet träffades 1972 varit en central fråga för tjänstemannarörelsen. I och med parternas nya Trygghetsöverenskommelse finns nu kraftigt förbättrade verktyg för omställningsstöd under anställning, utöver fördelarna från tidigare avtal.

Verksamheten i de tre trygghetsråden grundar sig på omställningsavtal som PTK förhandlat fram med arbetsgivarsidan. Grunden för TRR:s verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv

Inom den kulturella och ideella sektorn finns omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst som reglerar Trygghetsrådet TRS verksamhet.

Omstella är en ny omställningsorganisation för den ideella och kooperativa sektorn. Det är PTK och Fremia som reglerar organisationens verksamhet.

Så här jobbar vi

PTK erbjuder förbundsanställda en plattform för diskussion genom nätverk och samverkansgrupper med experter från våra medlemsförbund. Vi ger också stöd för diskussion i form av underlag och sakkunskap inför och under förhandlingar.

PTK:s förhandlingschefsgrupp med representanter från samtliga förbundsgrupperingar (Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Saco-Ö och TCO-Ö) förhandlar omställningsavtalet TRR.

Sedan hösten 2013 har även tjänstemän som avslutar sin anställning utan att förhandlad uppsägning gjorts mellan facklig organisation och arbetsgivare rätt till avgångsersättning – AGE.

För omställningsavtalet TRS finns en egen förhandlargrupp med representanter från medlemsförbunden. Deras arbete har lett till flera förbättringar i omställningsavtalet. Till exempel omfattas visstidsanställda av omställningsstödet och även de som riskerar att sägas upp på grund av ohälsa.