Omställningsstudiestöd – hitta rätt och ansök

Med det nya omställningsstudiestödet kommer du att kunna studera med upp till 80 procent av din inkomst. Ett bra första steg på studieresan är att ta kontakt med din omställningsorganisation.

TRR

Om din arbetsplats omfattas av huvudavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv ska du vända dig till TRR. Här kan du skriva in din arbetsgivares organisationsnummer för att se om du tillhör TRR.

TRS

Om din arbetsplats omfattas av huvudavtal mellan PTK och Arbetsgivaralliansen/Svensk Scenkonst ska du vända dig till Trygghetsrådet TRS. Här kan du läsa om vem som tillhör TRS.

Omstella

Om din arbetsplats ingår i den ideella och kooperativa sektorn ska du vända dig till Omstella.

Annan omställningsorganisation?

Hos CSN finns kontaktuppgifter till alla omställningsorganisationer, för den som inte omfattas av PTK:s huvudavtal.