Omstella

Omställningsavtal Omstella

Ladda ner som PDF

Omstella erbjuder omställnings- och kompetensstöd till anställda som arbetar på organisationer och företag som är anslutna till Fremia.

Omstella bildades hösten 2022 i samband med att PTK och Fremia tecknade Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Vilka företag är anslutna?

Organisationer och företag inom privat sektor som är anslutna till Fremia omfattas av Omstella.

Sammanlagt är det omkring 2700 organisationer och företag med omkring 40 000 anställda som omfattas av Omstellas omställningsavtal.

Vilka stöd finns?

Den som är anställd på ett företag som omfattas av Omstella kan få:

Omställnings- och kompetensstöd i form av bland annat:

  • Rådgivning, vägledning, köpt utbildning, köpt validering
  • Yttrande till CSN
  • Kompletterande studiestöd
  • Kortvarigt studiestöd för studier kortare än en vecka

Omställningsstöd i form av bland annat:

  • Studieersättning
  • Avgångsersättning (AGE)
  • Kompletterande arbetslöshetsersättning

För fackliga företrädare

Omstella stöttar arbetsgivare och fackligt förtroendevalda i samband med organisationsförändringar och uppsägningar.