Trygga tjänstemän vågar utvecklas

Läs rapporten

Ladda ner som PDF

I en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av PTK år 2019 ger arbetsgivare och fackliga företrädare sin syn på hur förhandlingar om neddragningar fungerar i praktiken.

I en ny undersökning från PTK ger arbetsgivare och fackliga företrädare sin syn på hur turordningsreglerna fungerar i praktiken. Arbetsgivare på mindre företag med kollektivavtal tycker att det är lättast att komma överens vid arbetsbrist.

Rapporten visar hur företag och fackligt förtroendevalda upplever personalneddragningar. Den visar också på styrkan i den svenska partsmodellen för arbetsmarknaden genom tillämpningen av omställningsavtalet.

Drygt nio av tio uppgav att de lokala parterna kom överens om vilka som skulle sägas upp. Av de som kom överens upplevde tre av fyra att det var lätt att enas. Arbetsgivare svarar i högre utsträckning än fackliga företrädare att det var enkelt att komma överens och företrädare för små- och medelstora företag tyckte att det var lättast.

 

Sammanfattning

 • I sju av tio fall sköttes förhandlingarna av lokala fackliga företrädare.
 • Tre av fyra uppger att facket och företaget hade en samsyn om behovet av
  driftsinskränkningar.
 • Åtta av tio uppger att bolaget och facket träffas löpande för att diskutera bolagets utveckling.
 • Drygt nio av tio uppger att facket och arbetsgivaren kom överens om vilka som skulle sägas upp.
 • Nära hälften av dem som kom överens gjorde det genom en avtalsturlista.
 • Drygt tre av fyra av dem som kom överens, tyckte att det var lätt att komma överens om vilka som skulle sägas upp.
 • Avtalsturlistan var främst styrd av kompetens och organisationsrelaterade skäl.
 • Enbart fem personer uppger att uppsägningarna har följts av skadeståndsförhandlingar om turordningsbrott.
 • Arbetsgivarföreträdarna uppger i högre utsträckning än de fackliga företrädarna att det var lätt att komma överens om vilka som skulle sägas upp.
 • Fackliga företrädare upplever i högre grad än arbetsgivarföreträdarna att de var tvungna att göra sig av med kompetens man behövt ha kvar.

Rapporten släpptes den 24 september 2019.

Så här har rapporten tagits fram

Telefonintervuer med 200 arbetsgivare och 219 fackliga företrädare. Undersökningen genomfördes av Novus.

Rapporten är delvis en upprepning av den partsgemensamma undersökning som gjordes av PTK och Svenskt Näringsliv 2011. Eftersom merparten av frågorna är desamma och urvalet har gjorts på samma sätt, trots en mindre komplettering av de fackliga respondenterna, kan jämförelser göras mot den förra undersökningen.