TRR erbjuder omställnings- och kompetensstöd till anställda på företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv. TRR erbjuder även stöd till fackligt förtroendevalda och arbetsgivare i samband med förhandlingar om omorganisation och uppsägningar.

TRR är en av Sveriges äldsta omställningsorganisationer som ägs av PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv.  Organisationen är ett resultat av ett omställningsavtal, som slöts mellan dessa parter 1974 och är en stiftelse som drivs utan vinstintresse.

Sammanlagt är omkring 35 000 företag med drygt 1,1 miljoner anställda anslutna till TRR.

Vilka företag är anslutna?

Alla företag som är anslutna till en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv och lyder under deras kollektivavtal omfattas av TRR.

För att se om en organisation eller företag är anslutet till TRR, skriv in organisationsnummer på TRR:s webbsida.

Vilka stöd finns?

Den som är anställd på ett företag som omfattas av TRR kan få:

Omställnings- och kompetensstöd i form av bland annat:

  • Rådgivning, vägledning, köpt utbildning, köpt validering
  • Yttrande till CSN
  • Kompletterande studiestöd
  • Kortvarigt studiestöd för studier kortare än en vecka

Omställningsstöd i form av bland annat:

  • Studieersättning
  • Avgångsersättning (AGE)
  • Kompletterande arbetslöshetsersättning

För fackliga företrädare

TRR stöttar arbetsgivare och fackligt förtroendevalda i samband med organisationsförändringar och uppsägningar. Här hittar du aktiviteter för förtroendevalda.