Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa och för tidsbegränsat anställda. Det ger bättre stöd och ersättning av vad som är reglerat i lag.

Grunden för Trygghetsrådet TRS verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Avtalet ger möjlighet till omställningsstöd, det vill säga individuellt stöd på resan mot ett nytt jobb. Stödet kan också innebära ekonomiskt stöd, till exempel studieersättning eller komplement till a-kassa (avgångsersättning, AGE) fyller ut lagstadgade ersättningar och a-kassa, och ger även möjlighet att få hjälp att hitta nytt arbete, så kallat omställningsstöd.

Stödet gäller inte bara tillsvidareanställda utan också tidsbegränsat anställda. TRS jobbar även förebyggande med verksamhets- och kompetensutveckling i organisationer, branscher och yrkesgrupper, i syfte att undvika framtida uppsägningar.

Sammanlagt är det cirka 8 000 organisationer med drygt 75 000 anställda som omfattas av TRS omställningsavtal.

Vilka företag är anslutna?

Alla organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller Länsmuseernas samarbetsråd och lyder under deras kollektivavtal omfattas av TRS omställningsavtal.

I ovanstående organisationer omfattas alla anställda.

Dessutom omfattas tjänstemän i organisationer som är anslutna till Sinf (Svensk Industriförening) och Fremia. Det finns också ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation). Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda omfattas. Läs mer på TRS webbplats om vilka som omfattas.

För fackliga företrädare

Som facklig företrädare är det viktigt att sprida information om vilket stöd TRS kan ge för uppsagda, som personlig rådgivare, kompetensutveckling och visst ekonomiskt stöd. Gå gärna E-kurs TRS omställningsavtal – för fackliga företrädare eller kontakta Trygghetsrådet för mer information TRS webbplats.