Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för den som har blivit uppsagd och för tidsbegränsat anställda. Det ger bättre stöd och ersättning av vad som är reglerat i lag.

Grunden för Trygghetsrådet TRS verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Avtalet fyller ut lagstadgade ersättningar och a-kassa, och ger även möjlighet att få hjälp att hitta nytt arbete, så kallat omställningsstöd. Stödet gäller inte bara tillsvidareanställda utan också tidsbegränsat anställda och frilansare som vill karriärväxla. TRS jobbar även förebyggande i syfte att undvika framtida uppsägningar.

Sammanlagt är det cirka 5 700 företag eller organisationer med drygt 42 000 anställda som omfattas av TRS omställningsavtal.

Vilka företag är anslutna?

Alla anställda, både tjänstemän och arbetare, omfattas i de företag och organisationer som är anslutna till avtalsområden för

  • Arbetsgivaralliansen
  • Svensk Scenkonst
  • Teatercentrum
  • Danscentrum
  • Länsmuseerna

Dessutom omfattas alla tjänstemän i företag och organisationer som är anslutna till avtalsområdena KFO och Sinf (Svensk Industriförening), liksom ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation).

Genom att gå till TRS webbplats. och skriva in organisationsnumret i sökrutan, så får du veta om din organisation är ansluten till Trygghetsrådet TRS.

För fackliga företrädare

Som facklig företrädare är det viktigt att sprida information om vilket stöd TRS kan ge för uppsagda, som personlig rådgivare, kompetensutveckling och visst ekonomiskt stöd. Kontakta Trygghetsrådet för mer information TRS webbplats.