Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS erbjuder omställnings- och kompetensstöd till anställda på företag som är anslutna till Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. TRS erbjuder även stöd till fackligt förtroendevalda och arbetsgivare i samband med förhandlingar om omorganisation och uppsägningar.

Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972, när arbetsmarknadens första omställningsavtal tecknades i Sverige. Grunden för TRS verksamhet är omställningsavtalet mellan PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.

Sammanlagt är det omkring 5000 organisationer och företag med drygt 65 000 anställda som omfattas av TRS omställningsavtal.

Vilka företag är anslutna?

Alla organisationer och företag som är anslutna till Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst och lyder under deras kollektivavtal omfattas av TRS. För att se om en organisation eller företag är anslutet till TRS skriv in organisationsnummer på TRS webbsida.

Vilka stöd finns?

Den som är anställd på ett företag som omfattas av TRS kan få:

Omställnings- och kompetensstöd i form av bland annat:

  • Rådgivning, vägledning, köpt utbildning, köpt validering
  • Yttrande till CSN
  • Kompletterande studiestöd
  • Kortvarigt studiestöd för studier kortare än en vecka

Omställningsstöd i form av bland annat:

  • Studieersättning
  • Avgångsersättning (AGE)
  • Kompletterande arbetslöshetsersättning

För fackliga företrädare

TRS stöttar arbetsgivare och fackligt förtroendevalda i samband med organisationsförändringar och uppsägningar. Här hittar du aktiviteter för förtroendevalda.