Pension och försäkring

PTK förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar för tjänstemän i privat sektor.