Arbetsskada och TFA

Råkar du ut för en arbetsskada har du enligt lag rätt till ersättning. De allra flesta har även kollektivavtalad Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Den ger extra ersättning om du skadar dig på jobbet, till eller från jobbet eller får en arbetssjukdom.

TFA-avtalet är en kollektivavtalad försäkring som ger ett ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada. Tanken med försäkringen är att du ska ha råd att vara sjuk och att du inte ska förlora ekonomiskt om du skadat dig på jobbet. TFA ger också ersättning till närstående om du skulle omkomma på jobbet.

Villkoren i TFA-avtalet är förhandlade av PTK, LO och Svenskt Näringsliv, och det är Afa Försäkring som administrerar försäkringen och betalar ut pengar till den som har råkat ut för en arbetsskada.

Alla som arbetar i Sverige omfattas av den lagstadgade sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Du som har ITP kan också få sjukersättning via den.

Arbetsskador enligt TFA

Enligt avtalet TFA finns det fyra olika kategorier av arbetsskador som du kan få ersättning för:

  • Olycksfall i arbetet, inklusive hot och våld
  • Olycksfall vid färd till och från arbetet (så kallade färdolycksfall)
  • Arbetssjukdom
  • Smitta i arbetet (ej vanliga infektioner)

Hos avtalat.se kan du läsa mer om arbetsskada och TFA.

Ersättning vid dödsfall

Om en arbetsskada leder till dödsfall kan efterlevande familj få ersättning från både den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och från TFA. TFA ersätter till exempel begravningskostnader som inte täcks av andra försäkringar och lämnar ersättning för psykiskt lidande för närstående. De efterlevande får även pengar från tjänstegrupplivförsäkringen TGL.

Vem gör vad vid en arbetsskada?

När någon på arbetsplatsen råkar ut för en arbetsskada behöver både arbetsgivare, skyddsombud och den skadade agera.