Arbetsskada TFA

Råkar du ut för en arbetsskada har du enligt lag rätt till ersättning. De allra flesta har även kollektivavtalad Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som ger extra ersättning om du skadar dig på jobbet, till eller från jobbet eller får en arbetssjukdom.

TFA-avtalet är ett kollektivavtal som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada. Villkoren i TFA-avtalet är förhandlade av PTK, LO och Svenskt Näringsliv, och det är AFA Försäkring som handlägger och betalar ut pengar till den som har råkat ut för en arbetsskada.

Fyra former av arbetsskador

Olycksfall i arbetet

Olyckor som inträffar på arbetet och som har samband med arbetet, inklusive då du är på tjänsteresor eller utbildning. För att en händelse ska betraktas som ett olycksfall ska själva förloppet vara kortvarigt, ovanligt och oförutsett. Exempel på olycksfall är att man ramlar eller utsätts för hot och våld.

Olycksfall till och från arbetet (färdolycksfall)

Olyckor som inträffar under den vanliga färden till och från arbetet, inklusive den delen av resan som inkluderar att lämna barn på förskolan. Om ett motorfordon är inblandat är det istället trafikskadeförsäkringen som ger ersättning. Exempel på färdolycksfall är att man cyklar omkull eller halkar på vägen till jobbet.

Arbetssjukdom

Fysiska eller psykiska sjukdomar som man har fått genom jobbet, men som inte är plötsliga olycksfall. Exempel på arbetssjukdomar är ryggskador orsakade av tungt arbete, cancer eller allergi av att arbeta med farliga ämnen, hörselnedsättning på grund av buller samt magsår orsakat av psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Smitta

Smitta som arbetsskada drabbar anställda som hanterar smittämnen eller tar hand om smittbärande personer, till exempel sjukhuspersonal. Vanliga infektioner räknas alltså inte som smitta. Exempel på smitta är när den som arbetar på sjukhus blir smittad av gulsot eller TBC.

Ersättning vid dödsfall

Om en arbetsskada leder till dödsfall kan familjen få ersättning från både den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och från TFA. TFA ersätter till exempel begravningskostnader som inte täcks av andra försäkringar och lämnar ersättning för psykiskt lidande för närstående. De efterlevande får även pengar från tjänstegrupplivförsäkringen TGL

Vem gör vad vid en arbetsskada?

Du som har skadats:

 • Anmäl det som inträffat till arbetsgivaren och skyddsombudet.
 • Gå till läkare för att kunna styrka det som hänt medicinskt.
 • Spara alla kvitton och intyg som hör ihop med arbetsskadan.
 • Anmäl arbetsskadan till AFA Försäkring för att söka ersättning från TFA.
 • Gör eventuellt en egen anmälan till Försäkringskassan för att söka ersättning från den statliga arbetsskadeförsäkringen.
 • Anmäl skadan till Försäkringskassan.

Du som är arbetsgivare:

 • Anmäl skadan till Försäkringskassan.
 • Komplettera och underteckna den skadades anmälan till AFA Försäkring.
 • Vidta åtgärder för att förhindra liknande arbetsskador, efter diskussion med skyddsombudet.

Du som är skyddsombud:

 • Skriv under anmälan till Försäkringskassan.
 • Ta del av alla anmälningar om arbetsskador.
 • Se till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förhindra liknande arbetsskador.

Du som är försäkringsinformatör:

 • Se till att dina kollegor anmäler alla tillbud till skyddsombud och arbetsgivare, även om händelsen inte leder till sjukskrivning.
 • Hjälp dina kollegor att hitta information om vilka försäkringar som gäller vid arbetsskada.