Checklista – avgångspension

Avgångspension

Ladda ner som PDF

Här hittar du det viktigaste att tänka på vid avgångspension. Skriv gärna ut sidan och använd som underlag när du fattar beslut.

Viktigt för dig som funderar på avgångspension

 • Du bör få kompensation för lönebortfallet fram till 65 år. Vanligen brukar avgångspension vara 70–75 procent av lönen upp till 44 375 kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp år 2022) och 70 procent för lön däröver.
 • ITP 2 ålderspension och ITPK ska slutbetalas.
 • Se även till att ITP 2 familjepension slutbetalas om du tjänar över 43 647 kronor i månaden (2022).
 • Avgångspension ska värdesäkras fram till du fyller 65 år.
 • Ta reda på om du kan ha kvar eventuella gruppförsäkringar via din arbetsgivare eller om du måste teckna fortsättningsförsäkringar. Ibland kan man, efter en särskild hälsoprövning, teckna en försäkring via sitt fackförbund.
 • Har du redan en gruppförsäkring via ditt fackförbund ska du behålla den och stanna kvar i fackförbundet för ett prisvärt och bra försäkringsskydd. Passa på att kontrollera att ditt skydd ligger på rätt ersättningsnivå.
 • Se till att Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, upprätthålls tills du fyller 65 år. Det är din arbetsgivare som betalar in TGL-premien.
 • Kanske är det dags att du gör ett nytt val för din ITPK? Har du valt återbetalningsskydd och/eller familjeskydd bör du kontrollera om du verkligen är i behov av det. Om du har familjepension kan du fundera på om du ska välja bort den och istället använda premien till extra ITPK-premie till din egen pension.
 • Passa på att se över eventuella förmånstagarförordnande så att de stämmer med din aktuella familjesituation.
 • Har du en alternativ pensionslösning, en så kallad tiotaggarlösning, ska dina återstående månadspremier till 65 år betalas in till aktuell försäkringsgivare.
 • Om du löneväxlar så se till att allt beräknas och utgår ifrån lönen innan löneväxlingen. Avtalet med arbetsgivaren om avgångspension bör vara skriftligt. Se till att du får kompensation för förlust av den lagstadgade pensionen fram till du fyller 65 år. Du ska heller inte få en försämrad ITP 2 eller ITPK.

Läs mer på sidan Avgångspension – så funkar det.