Checklista – 10-taggarlösning

Här hittar du det viktigaste att tänka på om du erbjuds en alternativ pensionslösning, så kallad 10-taggarlösning. Skriv gärna ut sidan och använd som underlag när du fattar beslut.

Om du omfattas av ITP 2 kan du komma överens med din arbetsgivare om alternativ ITP – en så kallad 10-taggarlösning. Det är för dig som är född 1978 eller tidigare och tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år (över 60 902 kr/månad år 2023).

I denna checklista sammanfattar vi vad du behöver ta reda på innan du fattar beslut om alternativ ITP.

Här kan du läsa mer om tiotaggarlösningen.

Ta reda på detta innan du bestämmer dig

  • Vilka behov har du? Om de redan är uppfyllda eller går att lösa i din nuvarande ITP 2/ITP-lösning – finns det någon anledning att byta?
  • Begär en prognos för hur stor din pension blir om du är kvar i ITP 2, från exempelvis Alecta eller Collectum. Begär motsvarande från den som erbjuder dig 10-taggarlösningen och jämför. Se upp för orimligt höga antaganden om framtida avkastning!
  • Är du 50 år eller äldre? Då bör du stanna kvar i ITP 2/ITPK om du kan. Chansen att du vinner något på ett byte är mindre ju äldre du är, eftersom du har kortare tid att generera en stor avkastning i 10-taggarlösningen.
  • Om det är en 10-taggarlösning du erbjuds: ta reda på hur arbetsgivaren bestämmer premiens storlek. Är det en frilagd premie eller används en premietrappa? Vad händer om din lön förändras?
  • Om du erbjuds ITP 1 som alternativ till ITP 2 eller en tiotaggarlösning: fråga om det finns en tilläggspremie till ITP 1-avtalet? Ta reda på vilka provisioner försäkringsförmedlaren får om du väljer en 10-taggarlösning istället för ITP 1 eller är kvar i ITP 2. De är skyldiga att informera dig om det. Be dem också förklara hur provisioner, administration och rådgivning finansieras och hur det påverkar din framtida ålderspension.

Tabell för tilläggspremier saknas.

  • Tänker arbetsgivaren rapportera in löneökningar till försäkringsbolaget som förvaltar 10-taggarlösningen? Om inte – tacka nej.
  • Har du tillräckligt skydd för dina efterlevande om du väljer att gå till pensionsintjänande i ITP 1 eller göra en 10-taggarlösning? I ITP 2 ingår så kallad familjepension, som ger dina efterlevande ersättning om du avlider.
  • Vad händer om du blir sjuk? Om du väljer en 10-taggarlösning måste du teckna en separat premiebefrielseförsäkring. För ITP 1och ITP 2 finns det redan en sådan, som inte kostar dig något.

Vad händer om du inte byter?

Beslutar du dig för att varken gå över till ITP 1 eller till en 10-taggarlösning så fortsätter du ditt pensionsintjänande i ITP 2. Då bör du fundera på om du vill utnyttja de valmöjligheter som finns i ITP 2. Till exempel kan du använda familjepensionspremien till ITPK och därmed tjäna in mer ålderspension till dig själv.