Checklista – efterlevande

Här hittar du våra råd till efterlevande när någon har gått bort: vem som gör vad och hur det funkar med pension och försäkringar.

Pensionsmyndigheten utreder efterlevandes rätt

  • Myndigheter och kommuner får reda på dödsfallet automatiskt via folkbokföringen. (Om dödsfallet sker utomlands behöver anhöriga kontakta Svenska ambassaden som i sin tur informerar Skatteverket.)
  • När Pensionsmyndigheten underrättas om dödsfallet påbörjar de en utredning om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. När det har fattat ett beslut skickas det till de berörda.
  • I vissa fall behöver Pensionsmyndigheten kompletterande uppgifter innan de kan fatta beslut. Då kontaktar myndigheten de efterlevande och begär in de uppgifter som saknas.

Arbetsgivaren meddelar Collectum

  • Om den avlidne haft en ITP-försäkring via sitt arbete ska arbetsgivaren anmäla dödsfallet till Collectum. Premierna från ITP:n kan vara fördelade på olika bolag. Collectum meddelar i sin tur respektive bolag om dödsfallet som betalar ut pengarna.
  • Om arbetsgivaren har en Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) ska de också anmäla dödsfallet till försäkringsbolaget.

Efterlevande kan kontakta arbetsgivaren

Normalt sett sköter arbetsgivaren kontakt med pensions- och försäkringsbolag så att utbetalningar till de efterlevande blir gjorda. Men efterlevande kan också kontakta arbetsgivaren och fråga om den avlidne hade kollektivavtalade försäkringar. Det kan också vara bra att följa upp att arbetsgivaren har gjort anmälan.

Om dödsfallet skett på jobbet kan du som efterlevande också ha rätt till ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

Arbetsgivarens ansvar vid dödsfall i arbetet

Om dödsfallet orsakats av arbetsskada ska arbetsgivaren anmäla dödsfallet till Försäkringskassan. Om arbetsgivaren också har en särskild arbetsskadeförsäkring ska dödsfallet också anmälas Afa Försäkring, så att de efterlevande får ut ersättning.

Fler råd och checklistor för allt som behöver göras vid ett dödsfall hittar du på efterlevandeguiden.se.