Checklista – löneväxling

Här hittar du det viktigaste att veta när du blivit erbjuden löneväxling. Skriv gärna ut sidan och använd som underlag när du fattar beslut.

Detta bör du känna till:

 • PTK rekommenderar att inte löneväxla ifall lönen efter växlingen understiger 8,07 inkomstbasbelopp/år, 49 967 kr/mån under 2023.
 • ITP:s sjukpension, både inom ITP 1 och ITP 2, beräknas alltid på lönen som gäller efter en löneväxling. Du som löneväxlar får alltså lägre sjukpension om du blir långvarigt sjuk under tiden du löneväxlar.
 • Arbetsgivarens kollektivavtalade sjuklön beräknas på lönen efter löneväxlingen. Även inkomstförsäkringen påverkas eftersom den baseras på ett genomsnitt av bruttolönen du får utbetald.

Detta bör du diskutera med arbetsgivaren:

 • Om du har ITP 1 måste du vara överens med din arbetsgivare att denne betalar in en kompletterande ITP 1-premie under hela löneväxlingstiden så att den ordinarie ITP 1-premien är fortsatt lika hög som innan växlingen. Annars ska du inte löneväxla.
 • Om du har ITP 2 måste du vara överens med din arbetsgivare att det är lönen före löneväxlingen som ska fortsätta att anmälas in till Collectum som pensionsmedförande för ITP 2 (utom för sjukpension) under hela tiden du löneväxlar. Annars bör du inte löneväxla.
 • Har du en 10-taggarlösning inom ITP 2 ska du se till att arbetsgivarens inbetalning till denna inte blir lägre av att du löneväxlar.
 • För att få del av de upphandlade och låga avgifterna inom ITP bör du ordna löneväxlingen genom Collectum. Då får du pengarna inbetalade till det bolag du redan valt som förvaltare för din ITP 1 eller ITPK-försäkring.
 • Se till överenskommelsen med arbetsgivaren inte binder upp löneväxlingstiden under långa perioder. Det ska vara möjligt att upphöra med löneväxlingen när du själv vill.
 • Se till att du får din överenskommelse med arbetsgivaren i skrift.
 • Se till att du får skillnaden mellan löneskatt och arbetsgivaravgifter som en extra liten höjning av pensionspremien du får genom löneväxlingen.
 • Det är lönen före en löneväxling som ska ligga till grund för lönerevisionen.
 • Om löneväxling sker till annan försäkring än ITPK och ITP 1 så undersök om premiebefrielseförsäkring finns med.