Din roll som försäkringsinformatör

Som försäkringsinformatör ser du till att kollegorna känner till sitt kollektivavtalade skydd – och inspirerar dem att påverka det. Du behöver inte själv vara expert, utan ska framförallt kunna visa var man kan hitta information.

Som försäkringsinformatör är du viktig! Många känner inte till de förmåner de har genom tjänstepensionen, eller hur de kan påverka sin pension genom olika val. Du kan göra stor skillnad för dina kollegor genom att informera dem om det här, och hjälpa dem att förstå hur försäkringsskyddet fungerar.

För att stötta dig i din roll erbjuder PTK utbildningar, informationsmaterial och annat stöd.

Vad är en försäkringsinformatör?

Att vara försäkringsinformatör är ett fackligt uppdrag. Försäkringsinformatören väljs på fackklubbens årsmöte på samma sätt som skyddsombud, klubbordförande, sekreterare eller kassör. Vill du bli försäkringsinformatör – kontakta fackklubbens styrelse på din arbetsplats! Om du inte är utsedd försäkringsinformatör men har ett intresse av att bli det, är du också välkommen att gå PTK:s orienteringskurs i pension och försäkring.

Vad gör en försäkringsinformatör?

Du ska kunna besvara eller hjälpa dina kollegor att hitta svaren på pensions- och försäkringsfrågor. Frågorna kan till exempel handla om hur man gör sitt ITP-val, vad som gäller om man får en arbetsskada och vad som händer om man är sjuk en längre period.

Observera att du inte behöver kunna svara på alla faktafrågor, men du ska veta vart man vänder sig för att få mer information.

Viktiga egenskaper för dig som försäkringsinformatör

Det viktigaste är att du är utåtriktad och tycker om att inspirera och vägleda arbetskamraterna. Det är också bra om du är intresserad av försäkringsfrågor – men det kan du också bli på vägen. Många tycker att pension- och försäkringsfrågor blir intressantare när man väl börjar lära sig lite om dem.

Villkor för ditt uppdrag

Som försäkringsinformatör omfattas du av förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet. Om du deltar på PTK:s försäkringsutbildningar och event ersätter vi eventuell förlorad arbetsinkomst.

En kort film om hur det är att gå på kurs hos PTK.

Utbildning

PTK har stöd och utbildningar både för dig som är ny i din roll och för dig som haft uppdraget längre. På våra kurser får du konkreta tips, verktyg och inspiration för ditt arbete. Kurserna är kostnadsfria och boende ingår. Som försäkringsinformatör har du rätt till ledighet för att gå kurserna, och PTK betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst. För att kunna anmäla dig måste du och dina kollegor omfattas av ITP- eller KTP-avtalet.

Här hittar du aktuella utbildningar.