Startsida

Checklista – arbetsskada

Arbetsskada

Ladda ner som PDF

Här hittar du det viktigaste att tänka på vid arbetsskada, fördelat på vem som ska göra vad. Det är bara att skriva ut sidan och checka av.

Den som skadats

  • Anmäl det som inträffat till arbetsgivaren och skyddsombudet.
  • Gå till läkare för att kunna styrka det som hänt medicinskt.
  • Spara alla kvitton och intyg som hör ihop med arbetsskadan. Kostnader som föranletts av skadan kan exempelvis vara för resor, värktabletter, ersätta trasiga föremål och tandvård.
  • Anmäl skadan till Afa Försäkring för att söka ersättning från TFA (kollektivavtalad trygghetsförsäkring). De kan ersätta dig för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, olägenheter och bestående men. När Afa Försäkring fått din anmälan utreder de ärendet och meddelar dig sitt beslut.
  • Anmäl skadan till Försäkringskassan om du vill ansöka om ersättning för tandvård, särskilda hjälpmedel, sjukvård utomlands eller inkomstförlust i mer än ett år.

Försäkringsinformatör

Skyddsombud

  • Skriv under anmälan till Försäkringskassan.
  • Se till att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förhindra liknande arbetsskador.

Arbetsgivare

  • Anmäl arbetsskadan till Försäkringskassan, enklast på anmälarbetsskada.se
  • Komplettera och underteckna den skadades anmälan till AFA Försäkring.
  • Vidta åtgärder för att förhindra liknande arbetsskador, efter diskussion med skyddsombudet.