Checklista – råd till efterlevande

För att du ska kunna ge korrekt vägledning i knepiga situationer har vi tagit fram ett antal checklistor. Det är bara att skriva ut sidan och checka av! Här hittar du råd till efterlevande.

Pensionsmyndigheten

När Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om dödsfallet påbörjas en utredning om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension och ett beslut skickas till dig. I vissa fall behöver Pensionsmyndigheten kompletterande uppgifter innan ett beslut kan fattas om du har rätt till efterlevandepension. Då begär myndigheten in den uppgift som saknas.

Collectum

Anmäl dödsfallet till Collectum om den avlidne haft en ITP-försäkring via sitt arbete. Premierna kan vara fördelade på olika bolag. Collectum meddelar i sin tur respektive bolag om dödsfallet som betalar ut pengarna.

Har arbetsgivaren tecknat Tjänstegruppliv, TGL, i Alecta meddelar Collectum Alecta om dödsfallet. I annat fall ska dödsfallet anmälas direkt till försäkringsbolaget.

Arbetsgivaren

Den avlidne kan ha haft försäkringar via sin arbetsgivare eller fackförening som gäller vid dödsfall. Hör med arbetsgivaren vilka försäkringar som finns.

Arbetsskada

Om dödsfallet orsakats av arbetsskada ska arbetsgivaren anmäla dödsfallet till Försäkringskassan och AFA Försäkring om särskild arbetsskadeförsäkring finns. Som efterlevande kan du ha rätt till ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, från AFA Försäkring.