Checklista vid löneväxling

För att du ska kunna ge korrekt vägledning i knepiga situationer har vi tagit fram ett antal checklistor. Det är bara att skriva ut sidan och checka av! Här hittar du det viktigaste du måste tänka på vid löneväxling.

Om du funderar på att löneväxla

 • PTK rekommenderar att inte löneväxla ifall lönen efter växlingen understiger 8,07 inkomstbasbelopp/år 43 309 kr/mån under 2019).
 • Du måste vara medveten om att ITP:s sjukpension, både inom ITP 1 och ITP 2, alltid beräknas på lönen som gäller efter en löneväxling och därför blir lägre ifall om du är långvarigt sjuk.
 • Om du har ITP 2 måste du vara överens med din arbetsgivare att det är lönen före löneväxlingen som ska fortsätta att anmälas in till Collectum som pensionsmedförande för ITP 2 (utom för sjukpension) under hela tiden du löneväxlar. Annars bör du inte löneväxla.
 • Har du en 10-taggarlösning inom ITP 2 ska du se till att inbetalningen till denna inte blir lägre av att du löneväxlar.
 • Har du ITP 1 måste du vara överens med din arbetsgivare att denne betalar in en kompletterande ITP 1-premie under hela löneväxlingstiden så att den ordinarie ITP 1-premien är fortsatt lika hög som innan växlingen. Annars ska du inte löneväxla.
 • För att få del av de upphandlade och låga avgifterna inom ITP bör du ordna löneväxlingen genom Collectum. Då får du pengarna inbetalade till det bolag du redan valt som förvaltare för ITP 1 eller ITPK-försäkring.
 • Se till att du får skillnaden mellan löneskatt och arbetsgivaravgifter som en extra liten höjning av pensionspremien du får genom löneväxlingen.
 • Du ska vara medveten om att arbetsgivarens kollektivavtalade sjuklön beräknas på lön efter löneväxlingen. Även inkomstförsäkringen påverkas eftersom den baseras på ett genomsnitt av bruttolönen du får utbetald.
 • Se till överenskommelsen med arbetsgivaren inte binder upp löneväxlingstiden under långa perioder. Det ska vara möjligt att upphöra med löneväxlingen när du själv vill.
 • Det är lön före en löneväxling som ska ligga till grund för lönerevisionen.
 • Se till att du får en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren.
 • Om löneväxling sker till annan försäkring än ITPK och ITP 1 så undersök om premiebefrielseförsäkring finns med.