Startsida

Checklista – sjukdom

Här hittar du det viktigaste du måste tänka på vid sjukdom, när det gäller ersättning från arbetsgivaren och Försäkringskassan. Det är bara att skriva ut sidan och checka av.

För att få sjuklön och sjukpenning

Du anmäler direkt till din arbetsgivare när du är sjuk. Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare under dag 2 till dag 14 i sjukperioden. Den första dagens sjuklön dras av som karensadrag.

 • Du måste ha läkarintyg från åttonde sjukdagen. Försäkringskassan eller din arbetsgivare har rätt att begära att du ska lämna ett läkarintyg från och med den första dagen i sjukfallet.
 • Förutsättningen är att Försäkringskassan först fattat beslut om detta. Läkarintyget behöver inte innehålla uppgift om sjukdomsorsak.
 • Din arbetsgivare anmäler till Försäkringskassan om du är sjuk längre än 14 dagar.
 • Efter dag 14 ska du själv ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Det gör du digitalt genom att logga in i ”Mina sidor” på Försäkringskassans webbplats, eller genom att fylla i en blankett för ansökan om sjukpenning. Försäkringskassan skickar blanketten om du ringer till kundcenter på telefon 0771-524 524.

Försäkringskassan behöver även ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Det skickar du in själv, antingen elektroniskt eller så skickar du pappersoriginalet till Försäkringskassan Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal

 • Om du omfattas av ett kollektivavtal har du normalt rätt till kollektivavtalad sjuklön från dag 15 till och med dag 90, som ett komplement till sjukpenningen.
 • Är du nyanställd kan ersättningsperioden vara kortare. Sjuklönen betalas utav din arbetsgivare.
 • Är du fortsatt sjukskriven efter dag 91, har du rätt till en extra ersättning som kallas sjukpension som betalas ut via tjänstepensionsförsäkringen ITP från försäkringsbolaget Alecta. Förutsättningen är att du är privatanställd tjänsteman och att din arbetsgivare har kollektivavtalad försäkring.

För att få denna ersättning ska din arbetsgivare:

 • Göra en sjukanmälan till Collectum, antingen via det digitala kontoret eller genom att fylla i en blankett och skicka in
 • Arbetsgivaren ska även göra friskanmälan till Collectum, antingen via det digitala kontoret eller genom att fylla i en blankett och skicka in.

Om du är sjuk längre än ett år

 • Är du sjuk längre än ett år (364 dagar) kan du ha rätt till sjukpenning på fortsättningsnivå. Har du en allvarlig sjukdom kan du få fortsatt sjukpenning på normalnivå under en längre period.
 • Om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt, men Försäkringskassan kan även fatta beslut omatt bevilja dig sådan ersättning utan att du först har ansökt om detta.
 • Om din ersättning från Försäkringskassan förlängs eller ändras, får Alecta reda på det. Om du får arbetsskadelivränta, vilande eller steglös avräkning av sjukersättning, behöver du meddela detta till Alecta.