PTK har stöd och utbildningar både för dig som är ny som försäkringsinformatör och för dig som haft uppdraget längre. Utöver kurser har vi informationsmaterial som du kan ladda ner eller beställa.

Utbildning

På våra kurser får du konkreta tips, verktyg och inspiration för din roll som försäkringsinformatör. Kurserna är kostnadsfria och boende ingår. Som försäkringsinformatör har du rätt till ledighet för att gå kurserna, och PTK betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst. För att kunna anmäla dig måste du och dina kollegor omfattas av ITP- eller KTP-avtalet.

Informationsmaterial

Vi har informationsmaterial som beskriver ITP, kollektivavtalet och Rådgivningstjänst.se. Detta kan du dels läsa in dig på själv, dels dela ut till dina kollegor som en del av ditt uppdrag.

Du hittar allt relevant material samlat i vår verktygslåda för försäkringsinformatörer.

Du hittar förstås också mycket information om våra sakfrågor här på ptk.se.

Webbplatser och sociala kanaler

Förutom ptk.se, så har vi en webbplats som berör de kollektivavtalade försäkringarna.

  • Rådgivningstjänst.se kan man logga in och genomgå en digital, kostnadsfri rådgivning om tjänstepensionen och premiepensionen.

Sajten är till för alla privatanställda tjänstemän, och ett bra verktyg att tipsa dina kollegor om. Testa själv så att du vet hur de fungerar!

Vår pensionsspecialist Anna Allerstrand delar också med sig av tips och kunskap på tjanstepensionsbloggen.se.

En kort film om hur det är att gå på kurs hos PTK.

Anna Allerstrand

Pensionsspecialist

08-440 85 06

070-795 30 55