Pension och försäkring – så jobbar vi

Sedan PTK bildades 1973 har vi genom samverkan med våra medlemsförbund tagit ansvar för kollektivavtalen om pension och försäkring. Avtalen om tjänstepension, arbetsskada och gruppliv skapar trygghet för privatanställda tjänstemän både under och efter arbetslivet.

PTK är experter på tjänstepension

Tjänstepensionen ITP är ett helt trygghetspaket med försäkring och skydd som kompletterar de allmänna trygghetssystemen och bidrar till välfärden i Sverige. ITP omfattar idag 2,6 miljoner privatanställda tjänstemän på 37 000 företag med kollektivavtal. En långsiktigt hållbar tjänstepension bygger på en lagstiftning som ger parterna förutsättningar att göra överenskommelser som gynnar både anställda och arbetsgivare. Lagarna ger den nödvändiga grunden för att kollektivavtalade tjänstepensioner överhuvudtaget ska kunna etableras och utvecklas. Men lagregler kan samtidigt försämra förutsättningarna för parterna att utveckla tjänstepensionerna. Förändringar utan nära dialog med parterna är ett hot mot möjligheterna att träffa avtal som kan utveckla tjänstepensionen utifrån hur arbetsmarknaden och omvärlden förändras. Under de senaste åren har PTK bland annat:

Upphandling av pensionsbolag

På uppdrag av PTK och Svenskt Näringsliv genomför Collectum upphandlingar av förvaltare till tjänstepensionen ITP. Upphandlingarna görs i syfte att ge privatanställda tjänstemän ska få en så hög pension till en så låg avgift som möjligt.

Hittills har upphandlingar genomförts vid fyra tillfällen: 2007, 2010, 2013 och 2018Sedan 2007 har den genomsnittliga fondavgiften minskat med 78 % bland de valbara fonderna.

Partsbolagen tar hand om resultatet av våra avtal

Genom de partsbolag som vi har tillsammans med våra motparter förvaltar vi avtalens innehåll.

  • Avtalat informerar och vägleder privatanställda och arbetsgivare om kollektivavtalad pension och försäkring. Avtalats mål är att alla ska förstå och uppskatta pension och försäkring via jobbet, även innan det behövs.
  • Collectum administrerar tjänstepensionen ITP. Collectums uppdrag är att se till att de privatanställda tjänstemännen med ITP ska få så hög pension som möjligt.
  • Alecta förvaltar ITP:s sjukpension och förmånsbestämd ålderspension inom ITP 2. Det innebär att det är Alecta som betalar ut sjukpension och ålderspension till alla med ITP 2.
  • Afa Försäkring förvaltar TFA-avtalet om arbetsskada. Det innebär att det är Afa Försäkring som betalar ut arbetsskadeförsäkringen.
  • Folksam och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse förvaltar tjänstepensionen KTP.

Vi tolkar och löser tvister i nämnder

PTK utbildar

PTK utbildar förbundsanställda och förtroendevalda i pension och försäkring, såväl de som är helt nya i rollen såväl som de som haft sitt uppdrag länge. På våra kurser får du konkreta tips, verktyg och inspiration, och en plattform för att knyta kontakter och utöka ditt nätverk. Läs mer om våra kurser i pension och försäkring här.