Rapporter om pension

För att öka kunskapen om tjänstepension tar PTK fram rapporter om ämnet, både själva och tillsammans med partsbolagen. Här hittar du de rapporter om pension som PTK presenterat.

Riv hindren för arbete under pensionering (2022)

Allt fler äldre har både möjligheten och viljan att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. Men många seniorer som kombinerar jobb och pension riskerar en rejäl skattesmocka som tack från staten. Nu behöver riksdagen ta ställning till det färdiga lagförslag som kan förändra saken redan i morgon.

Här kan du läsa mer samt ladda ned rapporten.

 

Tjänstepensionen ITP – Ett livslångt trygghetspaket (2020)

Tjänstepensionen ITP är en trygghet som följer den privatanställda tjänstemannen hela livet. Tyvärr riskerar den pensionär som tillfälligt vill återgå till arbete en skattesmäll, eftersom det inte går att pausa tjänstepensionen. Det behövs en lagändring.

Här kan du läsa mer samt ladda ned rapporten.

 

Den rejäla pensionen – den svenska modellen och ITP (2019)

Ett välfungerande tjänstepensionssystem är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Denna rapport visar samhällsnyttan med tjänstepensionen ITP, som omfattar 2,4 miljoner privata tjänstemän med kollektivavtal.

Här kan du läsa mer samt ladda ned rapporten.

 

Så mycket bättre tjänstepension (2018)

Tjänstepensionen ITP är en trygghet som följer den privatanställda tjänstemannen hela livet. Tyvärr riskerar den pensionär som tillfälligt vill återgå till arbete en skattesmäll, eftersom det inte går att pausa tjänstepensionen. Det behövs en lagändring.

Här kan du läsa mer samt ladda ned rapporten.

 

Ordning och reda i pensionspyramiden (2018)

De som har tjänstepensionen ITP tar ut sin pension allt senare. Det visar statistik som den fackliga arbetsmarknadsparten PTK presenterar i en rapport. Därmed utmanas bilden att tjänstepensionen är ett hinder för ett längre arbetsliv.

Här kan du läsa mer samt ladda ned rapporten.

 

Pensionsplagiaten (2017)

En av fem privatanställda tjänstemän arbetar på företag utan kollektivavtal. De riskerar att få flera tusen kronor lägre pension än anställda med kollektivavtalad tjänstepension. Skillnaden är så stor att man kan säga att kollektivavtalad tjänstepension är originalet och alternativen är dåliga plagiat.

Här kan du läsa mer samt ladda ned rapporten.

 

Tilltro eller misstro? (2017)

Knappt hälften av alla kvinnor tror att deras pension kommer att ge dem en god ekonomi som pensionärer. Det visar en PTK:s rapport Tilltro eller misstro? Pensionssystemet ur kvinnors perspektiv.

Här kan du läsa mer samt ladda ned rapporten.

 

Mer pension för pengarna (2016)

För en privatanställd tjänsteman kan de upphandlade, lägre fondavgifterna inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP innebära 366 000 kronor mer i pension jämfört med ett sparande i samma fonder på den öppna marknaden. Det visar en rapport som Collectum, PTK och Svenskt Näringsliv presenterat.

Här kan du läsa mer samt ladda ned rapporten.