Ordning och reda i pensionspyramiden

Läs rapporten (2018)

Ladda ner som PDF

De som har tjänstepensionen ITP tar ut sin pension allt senare. Det visar statistik som den fackliga arbetsmarknadsparten PTK presenterar i en rapport år 2018. Därmed utmanas bilden att tjänstepensionen är ett hinder för ett längre arbetsliv.

Rapporten i sex punkter

 

 1. Bland de som har ITP är trenden tydlig – pensionen tas ut senare. Sedan 2008 har endast 0,06 procent, eller 212 personer, tagit ut sin tjänstepension vid 55 år och endast 0,4 procent av de försäkrade började ta ut tjänstepension innan 60 års ålder.
 2. Flexibla uttag viktigt för ett längre arbetsliv. Möjlighet att kunna trappa ner på arbetet i sin egen takt skapar förutsättningar för att fler ska kunna och vilja arbeta längre. Med ökad flexibilitet i slutet av arbetslivet bör det också bli möjligt att göra uppehåll i uttaget av tjänstepension.
 3. Pensionen ska vara rimlig i förhållande till slutlönen. Det allmänna pensionssystemet ger ingen pension för den del av lönen som är över 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 39 000 kronor per månad). Inom ITP är all lön, både över och under taket, pensionsgrundande, vilket bidrar till att upprätthålla en av pensionssystemens centrala utgångspunkter – att pensionen ska vara rimlig i förhållande till slutlönen.
 4. Tjänstepensionen ITP är ett komplement till den allmänna pensionen. Den ska ge en rimlig pension både för anställda med löner och under taket. Men den är inte konstruerad för att öka eller minska beroende på hur storleken på den allmänna pensionen förändras. Den allmänna pensionen ger mindre idag än tidigare. Det har bidragit till stora skillnader i pensionsutfall för de som har tjänstepension.
 5. Få tjänar över 39 000 kronor under hela arbetslivet. Ett viktigt skäl till att avsättningarna till tjänstepensionen är högre över 7,5 inkomstbasbelopp än under är att få tjänar över 39 000 kronor under hela arbetslivet. Många tjänstemän har högre löner under en kortare tid sent i arbetslivet. Därmed krävs högre avsättningar över taket för att pensionen ska kunna bli rimlig i förhållande till slutlönen.
 6. Skillnaderna i pensionsutfall speglar ett ojämställt arbetsliv. Tjänstepensionerna är utformade på samma sätt för kvinnor som för män. Tjänstepension är uppskjuten lön som arbetsgivaren betalar in till pension. Det sparande kapitalet tillhör individen i likhet med lönen. För att öka jämställdheten krävs därför att löneskillnader mellan män och kvinnor bekämpas.

PTK anser:

 • Tjänstepension är inget hinder för ett längre arbetsliv. Sedan 2008 har endast 212 personer tagit ut sin tjänstepension ITP vid 55 år. Trenden är dessutom tydlig – pensionen tas ut allt senare. Möjlighet att kunna trappa ner på arbetet i sin egen takt är viktigt för att fler ska kunna och vilja arbeta längre. Med ökad flexibilitet i slutet av arbetslivet bör det också bli möjligt att göra uppehåll i uttaget av tjänstepension.
 • Tjänstepension är uppskjuten lön som arbetsgivaren betalar in till din pension. Det sparade kapitalet tillhör individen i likhet med lönen och kan inte överföras till någon annan. Detta är en grundprincip för tjänstepensionerna. För att öka jämställdheten krävs därför att löneskillnaderna mellan män och kvinnor bekämpas.
 • En höjning av den allmänna pensionen är nödvändig för att fler ska få pension som är rimlig i relation till slutlönen. Ett första steg för att förbättra pensionen är att höja inbetalningen till den allmänna pensionen till 18,5 procent.
 • En långsiktigt hållbar tjänstepension bygger på en lagstiftning som ger parterna förutsättningar att göra överenskommelser som gynnar både anställda och arbetsgivare. Lagregler ger den nödvändiga grunden för att kollektivavtalade tjänstepensioner överhuvudtaget ska kunna etableras och utvecklas. Men lagregler kan samtidigt försämra förutsättningarna för parterna att utveckla tjänstepensionerna. Förändringar utan nära dialog med parterna är ett hot mot möjligheterna att träffa avtal som kan utveckla tjänstepensionen utifrån hur arbetsmarknaden och omvärlden förändras.
 • Att höja åldersgränserna får inte begränsa alternativen. Pensionsgruppen har kommit överens om att höja flera pensionsrelaterade åldrar. PTK delar Pensionsgruppens bild att det krävs åtgärder för ett längre arbetsliv, men perspektivet måste hållas brett. Pensionernas hållbarhet i ett längre perspektiv är också beroende av en rad andra faktorer, såsom premiernas storlek, inträdet på arbetsmarknaden och skatteuttag.